Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Băng số 58


THẦY KHUYÊN NHẮC TU SINH TU HÀNH
Nếu mà có cái nơi yên tịnh tốt mà nỗ lực tu hành mà trong năm tháng hoặc sáu tháng mà chứng được cái lý vô thường của cái thân rồi thì đương nhiên là con thấy cái tâm hồn của con thanh thản vô cùng, không còn sợ hãi trước cái thọ, trước cái bệnh tật của con. Nó lên máu hoặc là nó như thế nào con cũng chẳng ngại. Tất cả những cái điều đó làm cho thân tâm con rất an ổn.
Cho nên ở đây theo Thầy thiết nghĩ thì đó là cái duyên mà thôi. Tùy theo cái nhân duyên mà mình thực hiện trên con đường tu hành. Mà thiếu duyên thì chắc chắn là rất khó chớ không phải dễ. Muốn tu mà không có duyên thì chắc cũng không tu được. Cũng như bây giờ các con muốn gần Thầy nhưng mà cái giờ phút mà Thầy đã ẩn bóng thay vì Thầy sẽ nhập diệt chứ Thầy cũng không muốn sống thêm một ngày nào cho nó quá cực khổ. Do vì vậy, nhưng vì có một vài người tu hành, đệ tử của Thầy chưa tới nơi, họ chưa đủ khả năng mà có thể thay thế Thầy mà lãnh đạo để thắp lại cái ngọn đuốc của Phật pháp. Giáo án của Thầy tuy ra đời biết nói lên cái đúng cái sai của đạo Phật để cho người ta tỉnh táo biết được cái đường lối nào tu được và đường lối nào tu không được. Nhưng không có kinh nghiệm của một con người thực thì khi nhắm đến cái đường hướng này nhiều khi chúng ta rất là mờ mịt, cũng khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên dù sao đi nữa Thầy ẩn bóng có nghĩa là Thầy luôn luôn chăm sóc cho những người đệ tử của Thầy. Họ đang còn một vài bước nữa mà họ sẽ hoàn tất được con đường tu hành của họ. Do vì vậy mà tiếp đến khi mà họ đã làm xong thì Thầy mới ra đi vĩnh viễn. Chứ còn bây giờ mà bỏ như vậy thì Phật pháp nó cũng mai một. Công lao của Thầy dựng lại, rốt cuộc rồi không có người có kinh nghiệm để cho mấy con thừa kế thì quá là uổng. Do vì vậy mà Thầy còn nán nán lại đây trong một vài năm để giúp cho các con tu hành thêm được một cái bước khá sâu hơn và có thể dạy người, đưa người khác đi đến cái chỗ an ổn nhất là làm chủ cái sống chết được - thì đó mới là đường lối của Phật.
Dù Thầy biết rằng cơ thể của mình mỗi ngày là một suy yếu. Vì nó là cái thân vô thường, nó là tứ đại thì không thể nào mà giữ nó được. Nếu mà giữ được thì Thầy sống cũng như chết. Nghĩa là Thầy muốn giữ nó bây giờ sống bao lâu đi nữa thì ít ra thì Thầy cũng phải có thời gian phải ngồi thiền nhập định, phải có thời gian dài. Chẳng hạn bây giờ Thầy tiếp các con trong một tuần lễ thì ít ra Thầy cũng phải nhập định ở trong một tuần. Còn đằng này ngày nào Thầy cũng nói, cũng thuyết giảng, cũng tiếp xúc với các con thế này thì cái thân của Thầy càng ngày nó lại hoại diệt mau hơn, nhanh hơn. Thầy phải hao tốn cái lực lượng nhiều hơn cho nên cái thân của Thầy nó mòn, nó tàn tạ mau hơn. Còn Thầy ngồi làm thinh từ ngày này sang ngày khác thì nó không có mòn. Cũng như một cái vật, một cái máy mà nó không có chạy mà nó nằm yên thì cái máy đó nó không mòn. Còn cái máy gì mà nó chạy thôi suốt ngày suốt đêm, nó chạy hoài thì thử hỏi nó phải mau mòn chứ.
Các con thấy như ban ngày thì sáng Thầy phải thuyết giảng cho quý thầy, chiều thì trả lời cho các con rồi nghe các con thu băng. Rồi tối thì Thầy phải soạn giáo án không lúc nào ngơi nghỉ. Cái máy của Thầy chạy nhiều quá thì nó phải hao, nó hư đi. Còn khi mà ngồi thiền nhập định thì như cái máy nó không có chạy, nó nằm yên. Cho nên một cái người có thể nói rằng họ ngủ suốt hai mươi năm thì họ không có già, hai mươi năm đó họ không có thay đổi. Cũng như một người nhập định suốt hai mươi năm thì cái cơ thể họ không có thay đổi, chỉ còn ở mức trong bắt đầu mới nhập định mà thôi.
Đó thì các con thấy rằng trong cái sự mà kéo dài cái tuổi thọ của người đó thì bằng cái cách thức thiền định thì nó phải phục hồi như vậy. Ít ra thì Thầy làm việc trong cái thời gian một ngày thì ít ra Thầy cũng phải nhập cái định tương ưng với nó là phải một ngày thì mới phục hồi lại cái sức khỏe Thầy được. Đằng này Thầy thì cái làm việc thì nó gấp năm mười lần, mà cái lúc ngồi lại yên tịnh để mà giữ cái thân của mình thì nó có một hai giờ hoặc ba mươi phút là cùng. Như vậy cái thân nó dễ mòn mỏi lắm. Và đồng thời Thầy thấy cái sức khỏe của mình cũng kém nhiều lắm. Nếu mà không cố gắng thì giờ này chắc Thầy không nói chuyện với mấy con được nhiều. Do bữa hôm nay Thầy sẽ trả lời cho mấy con. Các con còn cái chỗ nào nữa mà hỏi, đây cũng là những cái lúc mà trả lời những cái lời cuối cùng đối với các con.
Minh Cảnh thì hỏi Thầy đây:
Bạch Thầy, hiện tại Thầy nhập được các định cao, có thể 100 năm thì thân Thầy không hư hoại và không ai hại được thân Thầy. Có thể ở trong định năm mười năm chờ Phật pháp đủ duyên, xuất định ra hoằng hóa độ sanh, dựng lại ngôi nhà chánh pháp. Thầy ẩn bóng nhưng Thầy không bỏ chúng con. Trong lúc đang tu tập có gì khó khăn Thầy sẽ thể hiện đến giúp đỡ. Chúng con được nghe lời Thầy dạy như vậy, chúng con hết sức yên tâm bám theo cô Út tu hành, giữ gìn giới luật nghiêm túc là có Thầy. Năm nay các Tăng, Ni, cận sự nam cả cận sự nữ và cả quần chúng tu hành rất thanh tịnh, xứng đáng một mùa hạ an cư kiết hạ, cuối cùng rồi Thầy ẩn bóng. Khó gặp lại một mùa hạ thái bình được nữa, mùa hạ năm nay Thầy chuẩn bị cho chúng con một lộ trình tu tập từ thấp lên cao, đầy đủ pháp, đầy đủ ba kinh nghiệm tu tập 10 năm trong thất của Thầy. Mười bảy năm nghiên cứu kinh điển Đại Thừa và Nguyên Thủy, hoằng hóa độ sanh gặp nhiều khó khăn cay đắng, nhưng Thầy không sờn lòng, Thầy nhắm mục đích đào tạo người tu chứng để phụ giúp Hoà Thượng Viện chủ. Nay có được vài vị có thể tu đạt được như Thầy chúng con có phần an ủi, đến lúc Thầy ẩn bóng Thầy mới đem hết kinh nghiệm 10 năm tu hành trong thất và chỗ chứng đạt của Thầy, Thầy tha thiết và chỉ dạy cho chúng con hiểu biết hết để chúng con lấy đó mà tu tập. Chúng con chỉ cần tu tập đúng lời Thầy dạy là có kết quả giải thoát ngay, làm chủ sanh tử chấm dứt tái sanh luân hồi, đầy đủ trí tuệ vô lậu. Giờ đây con xin trình Thầy qua sự tu và học trong mùa hạ năm nay.
Kính bạch Thầy! Những gì mà chúng con chưa được hiểu biết mà mùa hạ năm nay Thầy đều khai thị cho chúng con được hiểu biết, đó là trước kia chúng con chưa hiểu biết về Nhất thế Tam bảo, nay được Thầy khai thị chỉ dạy con hiểu được Nhất thế Tam Bảo. Con chưa được hiểu biết lý thế Tam quy y, trau dồi Thập thiện, trau dồi Tứ vô lượng tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Hằng ngày được trau dồi đức hạnh, trước kia con chưa hiểu thân niệm Phật, thọ niệm Phật, Pháp niệm Phật nhờ Thầy khai mà nay chúng con hiểu biết được Thân, Thọ, Tâm, Pháp niệm Phật. Đây là lần đầu tiên được Thầy dạy cho chúng con tu tập hằng ngày. Bất cứ Pháp nào đến ta bắt nó niệm Phật thì nó sẽ y như Phật. Thầy dạy chúng con phòng hộ sáu căn sống độc cư, ly dục ly ác pháp và các pháp hướng cho đến giới hạnh, giới đức, giới tuệ. Cách thức nhập định, xuất định. Nay Thầy đều khai thị cho chúng con hiểu biết thông suốt để tu tập trong những hàng ngày.
Hàng ngày trong thời gian vắng bóng Thầy, Thầy để lại cho chúng con một kho tàn vô giá để áp dụng hằng ngày. Suốt ngày đêm lúc nào cũng có pháp cho chúng con tu tập trong mọi hành động. Có bốn loại định để từ Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền cho đến Diệt Thọ Tưởng Định, Thầy dạy cho chúng con kỷ lưỡng. Tứ thiền diệu dụng vô cùng, người nào tu được Tứ thiền thì có đủ Tam minh Lục thông. Diệt thọ Tưởng định là nó có công năng bảo tồn thân như đồng, như sắt, không có gì làm hư hoại được nó, ở trong trạng thái vắng lặng mà sáng suốt khắp cả vũ trụ. Tất cả những gì chúng con chưa hiểu biết đều được Thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu biết để chuẩn bị cho chúng con trên bước đường tu tập gặp phải khó khăn, những trạng thái của Định để vượt qua và những trạng thái của Tưởng. Chúng con có đủ duyên lành gặp được Bậc Minh sư, đó là sự lớn lao cho sự tu hành của chúng con. Gần gũi bậc minh sư, trí tuệ được phát sanh, tăng trưởng đức hạnh, đầy đủ phạm hạnh của một người tu sĩ. Thầy khéo tạo cho chúng con một môi trường thuận tiện cho người tu thiền định. Nơi khu vườn thanh vắng, dưới tàng cây bóng mát, xa xa có một cái thất xinh xinh nhỏ bé làm bằng cây tầm vông tre trúc. Tuy đơn sơ thanh nhã, nhưng đủ tiện nghi; nhà vệ sinh, nhà tắm, điện nước đầy đủ, thuận tiện cho một thiền sinh do sự kiến trúc mỹ thuật từ bàn tay của Thầy làm cho chúng con. Con đường đi kinh hành có hai hàng cây thon thon cao vút, trông như cảnh núi rừng tĩnh lặng. Thầy khéo sáng tạo, Cô Út là người có tài trí, thông minh, Cô quán chiếu mọi công việc trong tu viện. Cô phải lo cho chúng con từ đời sống, khi bệnh đau lo thuốc thang, ăn uống Cô khéo gói gắm để cho chúng con có đủ sống qua ngày, không dư thừa phung phí, nhưng không thiếu thốn, đủ chất lượng. Ở đây Thầy không có Phật tử đông đảo, chỉ có một số ít Phật tử nhiệt tâm vì Phật pháp tường tồn mà phát tâm cúng dường Thầy, phụ giúp cho Thầy để cho đời sống người chuyên tu. Thầy đào tạo người tu chứng, xây dựng Phật pháp. Chúng con khi ăn cơm cúng dường xong cũng tưởng nhớ đến công ơn của Cô Út đã chan rải lòng từ ban bố cho chúng con một bữa cơm ăn để no lòng tiến tu, cùng các cô phụ với cô Út làm thành một bữa cơm. Và cũng rất biết ơn các Phật tử vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm ủng hộ cho chúng con để nuôi thân tu hành.
Đến đây chúng con thành tâm chúc Thầy sau khi ẩn bóng, mọi việc được thành công như ý mà Thầy đã ước nguyện ước vọng, nhất là đạo đức nhân quả được ra đời để cải tạo xã hội con người bằng đạo đức nhân bản - nhân quả. Đời sống bỏ ác làm lành, thánh thiện an vui. Dưới đây xin tri ân Cô Út đã hy sinh cho chúng con mọi khó khăn cực nhọc và biết ơn các Phật tử đã vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm cúng dường Thầy ủng hộ cho chúng con tu hành. Chúng con nguyện cố gắng kiên trì tu tập, vượt qua được cơn sóng gió ba đào tiến tới con đường giải thoát để cùng nhau thắp lên ngọn đuốc con đường chánh pháp mới xứng đáng đền đáp công ơn sâu dày của Thầy và Cô Út trong muôn một.
Đến nay là ngày mà chúng con cùng với Thầy chia tay tạm biệt, chúng con chẳng biết nói gì hơn nữa, chúng con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy tam bái.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Về cái phần mà cô Minh Cảnh trình bày qua cái lời mà trong cái buổi mà an cư giải hạ của mùa hạ năm nay. Sau khi nghe cái Giáo án, cái lời dạy của Thầy thì cô Minh Cảnh ghi lại tất cả những cái sự hiểu biết. Thầy thấy Cô đã hiểu rõ được cái đường lối tu hành, các Pháp đang tu hành, nắm rất vững, cố gắng mà thực hiện trong cái sự tu tập đó, thì Thầy tin rằng cái kết quả nó sẽ đem đến cái sự giải thoát thật sự. Người nào mà đã hiểu rõ và đồng thời giữ được Giới luật nghiêm chỉnh và thực hiện các Pháp mà Thầy dạy thì chắc chắn đi đến kết quả cuối cùng là thứ nhất là cái Tâm bất động; thứ hai là làm chủ được cái sự sống chết; thứ ba là chấm dứt sanh tử luân hồi. Ba cái điều kiện đó là phải có, bởi vì con đường của Đạo Phật thì nó rõ ràng chứ không phải nó còn mơ hồ hay là còn lý giải suông mà là cái sự thực hành kèm theo nó rất rõ, mà là thực hành đến đâu thì nó có kết quả tới đó và có kết quả tới đâu thì chúng ta cũng biết rõ là có kết quả. Đó là những cái điều kiện thực tế như vậy.
Đồng thời mà cái vấn đề hôm nay là cái buổi cuối cùng để mà Thầy trò gặp nhau sau những cái ngày mà tu tập đó, thì đương nhiên nó không phải trong ba tháng hạ này, mà chúng ta đã sống từ hai ba năm nay lận. Có người thì cũng đã sống với Thầy và cô Út rất lâu rồi chứ không phải mới. Có người thì cũng được hai ba năm rồi. Cho nên cái thời gian sống dài như vậy thì nó có cái sự vui sự buồn nó lẫn lộn đủ thứ. Nhất là trong những cái phút mà mấy con trở về nơi quê quán của mình, nhớ lại những cái lời la hét đánh đập, la hét mấy con để mà đập cái ngã của các con xuống. Thì cái con hãy nhớ cái ơn của cô Út rất lớn. Còn cái lời mà ngọt dịu thì các con không nhớ nhiều đâu. Nhớ lúc mà cô Út la dữ tợn mà, xách cái xô nước dơ nhất mà quăng trong mặt mấy con, thì cái đó là làm cho các con nhớ nhất. Đó là đập cái ngã của các con xuống đó. Hoặc là có những cái gì mà các con đã ghi lại trong ký ức của các con nhất đó là cái điều để cho các con buông xuống đó. Thì cái đó các con sẽ nhớ Cô nhiều. Và hôm nay cái mà các con nhớ nhất, đối với Thầy mà nhớ nhất là trong những cái lúc mà các con buồn xo khi bị cô Út mắng rầy thì lúc bây giờ các con nhớ mà, những cái năm đầu tiên các con về đây, lúc mà bị đập dữ tợn thì lúc bây giờ trong những buổi thuyết giảng. Bây giờ nó có những cái buổi thuyết giảng, lại là cái lúc mà Thầy an ủi nhất cho các con. Các con nhớ kỹ không, là ở cái điện Phật ở đằng trước luôn luôn là Thầy giảng cho các con liên tục gặp đó, thì trong những cái khi mà các con bị liên tục đập tan nát của cái ngã, cái phiền não, cái tham sân si của các con xuống, thì lúc bây giờ các con rất là buồn khổ. Mà trong khi đó lúc bây giờ các con sẽ, khi mà vắng bóng Thầy rồi các con sẽ nhớ cái gì nhất? Nhớ trong lúc Thầy như là một cái người mẹ mà đứa con đang đau khổ thì bà mẹ là người xoa dịu cái vết thương đau đó cho mấy đứa con.
Và cũng ngay bây giờ Thầy nói thực sự ra các con nếu mà sống bình thường, các con không có sự kiện gì xảy ra mà cô Út đập, thì các con không có thấy đâu. Nhưng mà khi có đập rồi các con mới thấy thấm thía. Bởi vì khi mà xa quá, vắng nhau, khi mà không còn sống gần bên nhau nữa mới thấy những cái đó là cái quý nhất cho con đường tu tập. Như Thầy ví dụ ở đây Trang nè, hoặc là Đào nè có những cái kỷ niệm giữa Thầy với mấy con. Cô Út mắng luôn cả Thầy, mắng luôn cả các con. Mà Thầy vẫn thản nhiên còn các con là mặt cứ bìu xịu ra đó. Có không? Nước mắt đứa nào cũng rưng rưng hết. Thật sự các con cứ nghĩ thấy thương Thầy, không phải Thầy không thấy. Thầy thì Thầy thấy nhân quả, còn các con thấy Thầy và thấy các con, chứ chưa có phải là thấy nhân quả. Cho nên các con bịu xịu ra coi bộ như cái cọng bún thiu. Còn Thầy như là cái cọng tàu hủ ky khi mà cái loại thứ thiệt nó dai lắm nó không có bứt được, của Thầy nó chắc lắm. Còn các con thì thấy cái mặt sao mà coi nó xụ xuống, nó ngó xuống chứ không có dám ngó lên, mà cái miệng thì nó méo xẹo chứ nó không cười, coi đời buồn khổ nhất. Nhưng mà sao các con không nhìn cái mặt của Thầy lúc bấy giờ, luôn luôn vui vẻ. Đó là nó có những cái cộng nghiệp, mà trong cái cộng nghiệp lại là cộng nghiệp với ai, cộng nghiệp với Thầy của mình. Cộng nghiệp với Thầy của mình, mà lại Thầy mình lại giải thoát còn mình thì bị xị thế này nè. Trời, coi như cái bị mà đứt quai.
Đó thì Thầy nói thật sự trong cái cuộc đời mình tu hành, là mình thấy những cái này là cái chỗ phước rất lớn để cho mình nỗ lực mình tu. Thầy mới thấy được chỗ này: à, rõ ràng là mình mới là giải thoát chứ. Chứ mình nói giải thoát mà không có cái này thì đệ tử mình đâu có thấy mình giải thoát. Cái chỗ này nó mới thấy mình giải thoát. Nó thấy mình giải thoát như vậy thì nó mới bắt chước mình. Bắt chước mình thì nó được giải thoát. Nó về, bây giờ vắng Thầy mới nhớ: À, ngày xưa Thầy làm gương hạnh đúng là Thầy giải thoát mà mình không chịu giải thoát, cho nên mình khổ. Thôi nên bây giờ mình cố gắng mình làm theo Thầy. Càng vắng Thầy bao nhiêu thì các con cần phải nỗ lực bấy nhiêu, phải không?
Cho nên do đó từ cái chỗ tu mà Thầy dạy các con là đặt cái niệm tu cái Định Vô lậu thì các con cũng nhớ kỹ nỗ lực mà tu cái đó để cứu cánh cái tâm của các con ra khỏi cái lậu hoặc. Nó làm cho các con được giải thoát. Cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi từ cái tâm mà nó yên lặng rồi, nó thanh tịnh rồi thì cái pháp hướng mà Thầy dạy các con thường tu tập, thường nhắc nhở nó trở thành một cái nội lực, cái nội lực rất mạnh của cái tâm của các con mà chư Phật, đức Phật Thích Ca ngày xưa gọi là “Đại hùng lực” - cái Thần lực, các con sẽ khi mà tu vào cái bốn thiền thì đương nhiên là các con sẽ hết lậu hoặc. Cái Định Vô lậu thì các con đã ly dục ly ác pháp rồi thì nó là Sơ thiền rồi. Cho nên cái Sơ thiền thì các con đâu cần phải tu tập nữa. Do thời gian mà tu Định niệm hơi thở đó là các con đã là giữ được cái hơi thở, nó ổn định được cái hơi thở bình thường rồi, thì nó nằm tương đương với cái Sơ thiền rồi thì đâu cần gì hơi thở đâu. Và bây giờ các con đâu có cần gì mà các con lại ức chế tâm mình bằng cái vọng tưởng nữa. Mà các con chỉ dùng cái pháp hướng nương cái hơi thở. Các con bảo ra lệnh hơi thở chậm và nhẹ, diệt Tầm tứ nhập Nhị thiền. Thì lúc bây giờ các con sẽ, ngay đó cái hơi thở, ra cái lệnh mà tâm con nó thanh tịnh, nó ly dục rồi thì các con ra cái lệnh thì hơi thở nó sẽ theo đó mà nó nhẹ xuống và nó chậm cho đến khi nó đến cái mức của nó là nó diệt Tầm tứ thì ngay cái chỗ đó là các con sẽ nhập Nhị thiền liền. Và đồng thời bây giờ các con tiếp tới thì các con nhập Tam thiền. Thì các con tâm ly dục ly ác pháp rồi thì đâu còn những cái tưởng đâu, nó đâu còn những cái dục tưởng. Cho nên các con bảo ly hỷ, ly tất cả các trạng thái hỷ ra và đồng thời nhập Tam thiền. Thì bắt đầu cái hơi thở của các con nó sẽ nhẹ chậm xuống cho đến khi nó vào cái mực đúng cái trạng thái của sức tỉnh đến cái mức tỉnh thức cao. Làm cho các con ngủ mà như là tỉnh thì bây giờ đó thì là nhập Tam thiền. Nó loại ra tất cả những cái trạng thái tưởng thì lúc bây giờ chúng ta nằm ngủ mà không có mộng đó, tức là ngủ mà tỉnh không có chiêm bao, không mê đó thì nó mới là loại hết các trạng thái của tưởng, nó ly các trạng thái hỷ tưởng. Do lúc bây giờ các con lại hướng tâm lại nhắc nó cái hơi thở và các hành về hơi thở phải ngưng hoạt động thì ngay đó cái hơi thở và các hành nó sẽ ngưng đi. Nó ngưng với không phải là cái tưởng. Bởi vì cái tưởng nó do còn cái dục. Do chưa ly dục ly ác pháp thì nó còn cái tưởng. Còn khi ly các dục hết, các ác pháp hết rồi thì cái tưởng nó không còn hoạt động được nữa. Do đó chúng ta chỉ ra lệnh thì tức là các hành nó sẽ theo cái sự ra lệnh của chúng ta. Tức là như Thầy nói đó là cái đại thần lực, cái lực của cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Từ đó chúng ta ra lệnh thì nó ngưng, chúng ta nhập Tứ thiền. Mà nhập Tứ thiền thì cái thân chúng ta không còn hoạt động nữa cho nên cái thân nó định. Thì thân định trên tâm, mà tâm định trên thân. Thì bây giờ thì chúng ta mới hướng tâm đến Tam minh nó mới có Túc mạng minh. Chứ còn nếu mà thân nó còn rung động, nó còn hoạt động ở trong này thì nó chưa định. Thì tức là thân chưa định trên tâm thì không thể nào mà chúng ta hướng tâm đến Tam minh được. Thì các con thấy rõ rất rõ là con đường rất cụ thể như vậy.
Cho nên hiểu rõ thì các con hãy lo mà tu cái Định vô lậu, xả cho được. Mà khi nào các con thấy như Thầy đã nhắc thường, tâm các con như cục đất mà người ta đá qua đá lại, mà nó lăn qua lại mà nó không có phiền não, không gì hết, nó vui vẻ như thường. Bởi vì nó nhìn được đôi mắt bằng nhân quả rồi. Người ta đang đá mình mà mình đang chịu những cái đá của người ta thì tức là mình trả, mình thấy mình trả. Còn cái mà hiện người ta đang đá mình tức là người ta đang nhân. Phải không? Người ta đang nhân mà, người ta nhân thì mai mốt người ta sẽ trả chứ sao. Còn bây giờ mình đang trả mà tại sao mình buồn. Không lẽ thiếu nợ người ta trả mà buồn sao? Cho nên các con không có suy nghĩ kịp cái điều đó, cho nên cái mặt nó bị xị, thấy như mình tạo điều kiện này điều kiện nọ, mình tạo ra cái nhân này nhân kia cho nên mình mới gánh phải cái quả này. Sự thật ra thì nó có nhân thì nó có quả rồi, mà nếu không nhân thì làm sao nó có quả được. Ít ra nó có cái gì nó mới xảy ra cái quả, cho nên chúng ta chấp nhận trả quả chứ chúng ta không có sợ trả, vì vậy mà chúng ta luôn vui. Luôn vui thì cũng như Phật ví dụ người ta đem bánh tới cho mình mà mình không nhận thì người ta đem về chứ có gì. Trái lại mình cứ mình nhận thì thành ra mình cứ rầu rĩ hoài, thì tức là mình đã nhận bánh người ta rồi.
Cho nên những cái Thầy nhắc đi nhắc lại cho các con sáng suốt. Đừng có lấy những cái chuyện xảy ra mà mình lại đâm ra phiền não. Trong những cái giờ phút cuối cùng không còn có Thầy nhắc nhở, không còn có một cái bàn tay của người mẹ mà nâng đỡ mình nữa, thì tức là mình không còn nương tựa chỗ nào hết thì mình nương tựa ai đây? À, mình sẽ nương tựa với “ông thầy Giới” của mình, vì giới luật nó sẽ giúp chúng ta nương tựa vào nó. Nó là thiện pháp. Mà nó là ác pháp đó thì ngay đó cái tâm mình phiền não thì càng phiền não hơn. Còn nó là thiện pháp thì ngay đó cái phiền não của mình thì mình biết rằng đây là ác pháp chứ không phải thiện pháp, cho nên mình dứt cái tâm phiền não mình. Mình dứt cái tâm phiền não mình tức là mình sống về cái giới luật rồi, tức đó là thiện pháp. Các con thấy một cái người mà tu hành mà biết rõ như vậy thì cái sự giải thoát ngay tâm họ. Đã là họ tu cái Định Vô lậu rồi. Và bây giờ hằng ngày mình không có cái chuyện gì hết thì mình phải đặt cái niệm đó để mình quét sạch cái tâm của mình, mình tu cái Vô lậu. Thì hằng ngày, ngày nào mình cũng phải nỗ lực mình tu cái Vô lậu. Thì 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng thì cái lậu hoặc nó sẽ quét sạch ra được hết rồi. Thì chừng đó cái tâm mình nó như thạch bàn, nó vững vàng lắm rồi. Mà nó vững vàng rồi thì mình thử coi nó sao? Bây giờ cái thọ đau ở dưới cái chân mình ra lệnh nó đừng đau thì nó không đau.
Đó thì Huệ Ân đã trình bày Huệ Ân đã thực hiện được, Thầy thấy cái hiệu quả của pháp hướng nó có hiệu quả rồi. Nhưng bây giờ cái lậu hoặc nó chưa sạch đâu nhưng mà nó có cái kết quả là đã xả cái lậu hoặc. Con lớn tuổi rồi, thân thể yếu đuối rồi, đi đứng chậm chạp, có thể dễ té, có thể dễ bệnh. Thì Huệ Ân cố gắng mà luyện tập cái Định Vô lậu nhiều hơn, còn cái hơi thở để đó đi. Chờ cái ngày nào mà nó xong cái tâm này rồi thì bắt đầu chỉ sử dụng hướng tâm là sẽ nhập vào các định chứ khỏi cần phải luyện tập hơi thở nhiều. Luyện tập hơi thở nhiều khi mình thở quá dài, quá ngắn, nó rối loạn cơ thể của mình nó cũng không lợi ích gì. Nó làm cho tức lói thêm. Đó là những cái điều kiện mà Thầy khuyên nhủ các con nên tu tập trong những cái ngày. Cũng như cái ngày hôm nay là còn gặp gỡ Thầy, còn mai mốt nó đã hết khóa hạ rồi Thầy đâu còn dạy, chắc chắn là không gặp gỡ Thầy nữa và đồng thời thì cũng không còn thưa hỏi Thầy gì nữa. Khi nào mà Thầy tuyên bố là Thầy sẽ ra đi và không có còn vĩnh viễn gặp Thầy thì chừng đó thì các con sẽ không còn gặp Thầy. Và hôm nay, sau cái ngày giải hạ này thì các con ai thì có muốn về thăm gia đình hoặc này kia, còn muốn trở lại đây thì trở lại. Còn không thì về phải lo thu xếp, phải sắp xếp lại những chỗ ăn chỗ ở để mà nỗ lực tu hành tiếp tục ở trên con đường này cho xong. Chớ không lẽ đi tu rồi mà nửa đường bỏ dở sao. Phải thực hiện cho đến cuối cùng để cho đến cái chỗ mà rốt ráo, làm chủ được sanh tử chấm dứt luân hồi. Đó thì nó mới xong.
Còn nếu mà các con tu như thế này mà bỏ dở uổng lắm. Mới đi, coi như các con đã chịu đựng trong khoảng 2 đến 3 năm nay. Mà 2 đến 3 năm nay coi vậy chớ cái sự tu tập của các con nếu mà xét ra đối với cái người khác thì các con đã giảm bớt rất nhiều rồi. Thế mà các con lại bỏ dở, nói rằng mình còn. Chưa phải chừng nào mà nó rốt ráo mà nó mới thật sạch. Còn bây giờ tuy nó còn, nhưng mà đối với người khác thì các con chỉ còn 3 - 4 à, còn người ta tới 10 - 20 lận, thì các con thấy. Bây giờ các con dễ nhẫn dễ tùy thuận dễ bằng lòng hơn là những người khác chưa biết tu. Các con thấy trên cái sức mà tu tập thiền định các con hôm nay. Như nhiếp trong hơi thở các con dễ, ức chế tâm của mình rất dễ. Rồi cũng như đứa nào mà có tưởng nhiều thì có thể nói rằng chúng ta trị bệnh theo cái pháp mà dùng tưởng thì chúng ta thấy hoặc tay hoặc chân cũng dễ lắm. Có không, các con thấy có không. Còn cái người nào mà cái tưởng không có ngồi cứng ngắt chấp tay lên để nằm đó còn cũng như để cứng ngắt như cái tượng thôi chứ không có nhúc nhích. Còn người nào mà cái tưởng hơi mạnh chút xíu thì bắt đầu nó nhúc nhích dữ lắm. Thầy nói thực sự đây là tưởng mà. Nhưng mà chúng ta dùng cái tưởng để trị bệnh cũng như chúng ta tu cái Đinh Vô lậu đó, chúng ta cũng dùng cái tưởng mà quán bất tịnh để mà chúng ta thực hiện để lột cái bề trái của cái thân của chúng ta. Chúng ta nghĩ nó là thơm tho, chúng ta mới lật cái bề trái ra thì chúng ta mới thấy nó là bất tịnh, nó mới là vô thường thật sự, nó có sự thay đổi diễn biến nó mới đem đến cái khổ chúng ta. Do chúng ta tưởng chúng ta mới thấy được. Mà trước khi tưởng thì nó phải có một cái gì tưởng chứ không nó đâu có cái tưởng được.
Hôm nay trên cái pháp mà các con đã tập luyện. Khi nào mà bệnh của các con mà nó đúng là cái duyên nhân quả nó hết thì các con dùng cái đó thì nó hết. Mà cái duyên các con chưa hết bệnh, tức là cái duyên nhân quả nó chưa hết mà con chưa hết bệnh thì các con có trị hoài nó cũng không  hết đâu. Thật sự mà, ở đây Thầy đứng ở trên nhân quả Thầy nói mà chớ không phải là ngoài cái nhân quả mà nói được. Nếu mà các con có cái thân hôm nay đau thì ít ra các con muốn tạo cái nhân quả nào, cái thân nghiệp các con mang lên đây nó mới có cái đau này chớ. Bộ như không nó đau sao? Tại sao người khác không đau như mình mà mình lại đau? Tại sao tuổi người ta không đau đó mà mình lại đau cái đó? Thì đó là cái nhân quả của mình mà mình gánh ở trong cái đời trước mình qua. Mình tạo cái thân có cái quả này thì tức là cái thân của mình nó đã mang cái bệnh đó rồi. Các con hiểu như vậy.
Do hôm nay chúng ta nhờ cái duyên mà chúng ta tu hành. Vì vậy mà chúng ta gặp được những cái pháp tưởng này để mà chúng ta dùng nó để mà coi như nó là phục hồi lại những cái rối loạn của cơ thể chúng ta trong cái nhân quả của chúng ta. Nó trở về với cái dạng bình thường để cho nó không còn đau đớn nữa. Không khéo mình đem bác sĩ rồi mổ ra thì thôi nó lôi xương lôi thịt mình ra thấy còn ghê gớm hơn nữa. Lỡ mà nó để cái kéo trong đó nó vá lại thì chết mình luôn, phải không các con hiểu. Hoặc nó để cái gạt cái băng gì trong đó nó quên lấy đi thì cũng chết mình nữa. Còn cái này nó khỏi mà, nếu mà không hết thì nó đâu có sao, nó đâu có cắt banh xương xẻ thịt mình ra đâu mà sợ. Chỉ có tự nó nó làm sao nó làm kệ nó rồi nó hết thôi. Còn nó không hết thì cũng ăn thua gì, buổi sáng mình cũng ngồi múa chơi cũng khỏe, cũng như tập thể thao, có gì mà buồn phải không các con? Thay vì mình phải chạy bộ để cho nó khỏe, còn bây giờ mình ngồi chơi trong cái thiền đường này mình múa một chút cũng đâu có sao, coi cũng đẹp. Có người khác người ta đứng ngoài người ta xem ôi cái tượng này nó múa cũng dữ chứ. Đứa thì làm giống rồng đứa thì làm giống phượng, đứa thì làm như chim chích chòe. Coi cũng ngộ đâu có gì đâu. Cho nên các con cứ tập đi chứ có gì đâu. Còn con đường tu thì các con biết rằng nó từ cái chỗ mà mục đích chính của nó là ly dục ly ác pháp chứ đâu phải chỗ múa máy, phải không? Cũng đâu phải cái chỗ ngồi như cóc, nó đâu phải vậy. Muốn nhập định rồi ngồi như cóc gì, cóc tía cũng được. Còn giờ chưa có nhập định được làm sao ngồi như cóc tía được. Chúng ta có ngồi cũng như cóc con chứ đâu có cóc lớn được. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện sai.
Cho nên hôm nay tất cả cái điều kiện mà hôm nay chúng ta nói để mà thấy để mà cười chơi chứ thật ra thì cái gì rồi nó cũng đến cái nấy. Nhưng mà chúng ta chọn lấy con đường tu là phải chọn lấy con đường tu cho đến rốt ráo. Thầy tin là các con quyết tu rốt ráo thì các con sẽ tới à. Dù là 80 tuổi như bây giờ Huệ Ân giờ sắp sửa 80 tuổi rồi, con đi hết muốn nổi nhưng mà con quyết tu là con sẽ tới cái ngày cuối cùng con sẽ thấy sự làm chủ, kết quả con rất rõ ràng đó. Cho nên thật sự ra thì theo bên con thì có mấy cháu nó vẫn thấy một ngày nào đó Thầy tin rằng người mẹ của nó ra đi là cái gương sáng cho nó biết là có cái thân này khổ chứ không phải không. Nhưng mà cái khổ mà do cái sự công phu của mẹ nó có đủ duyên mà về đây tu cho đến ngày cuối cùng thì cái giờ ra đi của mẹ nó không có đến nỗi khổ như những người khác đâu. Vẫn tự tại, vẫn khỏe khoắn như thường. Người ta làm việc thiện không mà người ta chết còn an ổn, huống hồ mình tu hành, mình xả bỏ hết mình có làm ông thầy chùa lớn thầy chùa nhỏ nào đâu mà sợ. Cái thứ mà ông thầy chùa lớn thầy chùa nhỏ mới sợ, ăn của người ta ăn nhiều mới sợ. Nhất là Thầy đây, nhận lấy của người ta nhiều mới ngán chứ còn mấy con thứ thầy chùa nhỏ không có bao giờ sợ gì hết, phải không các con? Thầy nói thật mà mấy ông thầy chùa nhỏ họ tu họ không có sợ gì hết, còn mấy ông thầy chùa lớn thì sợ lắm. Bởi vì ai cũng cúng ông thầy lớn chứ ít có ai cúng ông thầy chùa nhỏ. Bởi vì có bao giờ họ xách lại họ cúng cho cô Huệ Ân không? Cái gì vải bộ họ cũng xách tới cúng Thầy à, Thầy có cái thân vậy làm sao Thầy mặc hết. Hôm qua cái cô nào đó không biết mang cho Thầy một đống vải. Trời, cái thân của Thầy có như vầy chắc có lẽ là đắp lên chôn luôn chứ còn nói gì. Các con thấy đâu có phải vậy, nhưng mà Thầy đã nhận tức là Thầy quá tham rồi đó. Nhưng mà không nhận thì họ không chịu đem về. Thì bây giờ Thầy làm sao bây giờ? Thật sự ra đó cũng là cái khó chứ không phải cái dễ. Cho nên cái mà Thầy ẩn bóng đều là Thầy cũng trốn danh trốn lợi thật sự đó, Thầy cũng sợ mình không nhận người ta cũng buồn mà nhận thì mình chất ở đâu bây giờ đây. Rồi bắt đầu cô Út ra, cô Út kiếm cái chuyện nào may y may áo cho hết chứ không lẽ giờ may cho ai giờ đây. Mà nếu các con không tu xong thì ba cái y nó quấn các con nó lôi xuống địa ngục cả đám hết. Còn nếu mấy con tu mà xong thì ba cái y đó nó mặc nó đi thì các con mới bay lên trời được, nó làm như đôi cánh nó bay. Thì các con hiểu chứ không phải là thường đâu. Cái thứ đó là thứ mồ hôi nước mắt của người ta. Cho nên họ cúng Thầy thầy biết làm sao bây giờ. Không nhận thì họ bỏ đó họ đi về có ai mang ba lô mang đồ về bao giờ đâu, họ bỏ đó. Mà bỏ đó thì mình thấy trời của mồ hôi nước mắt không lẽ mình bỏ đó cho nó hư sao? Thôi cũng đem nhét vô đó. Bây giờ biết ai giờ, biết ai mà cho bây giờ. Mấy ông thầy tu ông nào cũng nhiều hết, bây giờ cho mấy ông mấy ông còn tham nữa, còn tội nữa. Mấy ông tu chẳng ra gì, giới luật chẳng ra gì. Còn mấy con về ăn ngày một bữa còn quí hơn mấy ông nữa. Thôi đem cho mấy đứa này còn bảnh hơn, phải không? Các con thấy nó rõ mà. Còn đem cho mấy ông thầy kia, cho được chứ sao không được. Nhưng mà điều kiện mấy ông có ăn ngày một bữa không? Ăn ngày ba bữa mà còn chạy xe Dream nữa. Còn mấy con có thứ gì đâu, về hai tay không chẳng có gì hết. Cho mấy người tay không này còn quý hơn là cho mấy ông đã có. Cho nên đâu có đem cúng dường cho mấy người kia được. Vì vậy ít ra mình phải biết chọn cái nào mà có phước cho người khác chứ. Cho nên đem cho mấy con mà mấy con tu không xong nữa thì chết mấy con. Nó quấn mấy con nó lôi xuống địa ngục.
Thầy nói thật, cho nên vì vậy mà sau khi tu hành các con ráng đi đừng có nản chí. Trên cái đường tu bao giờ chúng ta cũng sẽ tới à. Cái kết quả khi mà Thầy vạch ra cái giáo án này rồi các con sẽ thấy con đường tu mình sẽ tới chớ không phải là không tới đâu. Tới rất rõ và cách thức tu cụ thể rõ ràng lắm. Nếu hằng ngày các con nỗ lực siêng năng. Mặc dù nó có những cái công việc để chúng ta rất là cực khổ và gian nan, nhưng bước đi chúng ta đừng có chùn bước, ta cứ tiến, tiến mãi đừng có lui. Nghe gì hơi khó khó coi bộ muốn thụt lui, muốn kêu là chạy ngược đó. Cái mặt thì ngó đây mà cái chân bước lui không à, không có dám. Sợ ngó trở lại sợ ở sau người ta dí mình. Thành ra đâu có dám quay mặt trở lại, thành ra cứ ngó tới mà chạy lui, cái kiểu đó thì nguy hiểm lắm. Đừng đừng, đừng có vậy. Cho nên ngó mặt tới thì đi tới chớ đừng có đi lui. Cái đó là cái hay nhất.
Cho nên ráng như thế nào để mà chúng ta thực hiện được cái chỗ tu hành. Thứ nhất là thầy nhắc là đây thì cho các con biết rằng, cái người mà cất thất riêng tư tu hành trong cái thời đức Phật, đức Phật không có chấp nhận điều đó đâu. Mặc dù bây giờ trong cái Tăng đoàn 1.250 vị tỳ kheo, có một vị tính xin đức Phật cái đề tài thiền để mà vào cái khu rừng vắng nào ở tu. Thì vào đó ở tu chứ đức Phật bao giờ cũng kèm sát vị đó chứ không bao giờ bỏ. Còn quý con mà nói ở bây giờ ờ hôm nay tôi đọc cái giáo án của Thầy rồi, giờ tôi muốn về cái núi đó núi đó hoặc chỗ nào đó tôi cất cái thất rồi tôi cũng nỗ lực tu. Sự thật cái tự giác của các con không thắng nổi đâu. Cái thứ nhất các con biết cái gì không? Ăn các con chưa thắng nỗi. Bị gì ở ngoài đời nó dễ cám dỗ lắm và cái tâm các con lúc bây giờ. Nó, cái ăn hễ nó coi vậy chứ nó không đơn giản đâu, nó lôi cuốn dữ lắm. Cho nên mình thấy ăn có chút nào hoặc uống ly nước ngọt đâu có nhằm nhò gì sợ. Nhưng từ một ly đó sau này nó sẽ chục ly nó chưa bỏ đâu. Thật sự đó, cho nên vì vậy nó rất khó lắm.
Rồi cái ngủ nó cũng vậy; hôm nay mệt quá thôi ngủ cho khỏe mai tu. Không ngờ bữa nay ngủ, ngày mai nó lại lôi ngủ nữa, ngày mốt nó lại lôi ngủ nữa, rồi bữa kia nó lại kéo ngủ dài ra nữa. Nó làm biếng ghê gớm lắm, từ từ nó lôi ra chớ không phải dễ đâu. Cho nên một mình nó ai mà thấy, mình ngủ chút ai mà thấy, ông Phật ông cũng ngồi đó ông ngó xuống chứ ông đâu có ngó lên thấy mình, cho nên mặc cho nó ngủ. Thành ra mình cứ tưởng cái tượng nó không thấy ai dè nó thấy chớ đâu phải nó không thấy. Thấy ông Phật Ông cứ ngồi ngó xuống chứ ông đâu có thấy. Mình lén lén nằm ngoài kia Ông dòm đâu có thấy, hoặc là mình ra sau lưng mình ngủ đâu có thấy, ai biểu mình nằm trước mặt Ông để Ông thấy. Do đó mà mình cứ nghĩ tưởng như vậy nhưng sự thật ra cái tâm mình nó thấy mình hết trơn. Đó, cho nên từ đó mình vẫn bị cái thiếu tự giác của mình.
Rồi đến độc cư các con biết nó còn khó hơn nữa, khó lắm. Nhưng mà ba cái hạnh ăn, ngủ và độc cư mà mấy con giữ trọn được thì lúc bây giờ mấy con mới cất thất riêng mấy con ở được. Nếu ăn ngủ mà không giữ trọn thì các con sẽ là, từ cái chỗ mà các con tự nấu nướng ăn là nguy hiểm vô cùng. Từ đó nó sai các con từ cái ăn phải thay đổi món ăn này món ăn kia. Điều đó là các con đi nhầm con đường ly dục ly bất thiện pháp. Nó không ly được. Từ cái ăn không ly là không thể. Cho nên tìm người bạn đồng tu với mình là hai người trở lên rất là khó chứ không phải dễ. Hai người là có hai tư tưởng rồi. Mà hai tư tưởng ở mới đầu một ngày hai ngày thì thấy nó hợp, nhưng mà đôi ba ngày mới lòi ra cái tướng của người nào, cái tâm của người nào nó khác nhau hết. Rồi hai người này cứ ở chung nhau mà cái tâm nó hục hặc hoài ở trong. Thiệt là, tuy không nói ra chứ thiệt thấy bất mãn vô cùng. Do đó làm sao tu. Cái khó là cái khó ở chỗ đó. Còn nếu đông nữa thì làm sao các con nghĩ từ ba bốn người trở lên làm sao mà tu hành. Mình đâu có Thầy nên cái chỗ mà đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó là vốn cái mục đích để chúng ta sống chung với nhau từ hai người ba người trở lên mà chúng ta sống được là chúng ta tùy thuận ở cái tâm của người khác, cái ý của người khác, người ta muốn gì mình làm theo ý muốn. Mà chắc chắn gì bây giờ cái ý của các con mà các con làm theo ý muốn của người khác được. Đâu có bao giờ các con làm theo ý muốn của người khác được. Cho nên làm gì mà các con hai người bạn đồng bằng với nhau, đồng tu với nhau mà lại tùy thuận với nhau như vậy được đâu, đâu bao giờ có đâu.
Cho nên một người thì dễ tu nhưng không tự giác, mà hai người lại có hai tư tưởng lại càng khó tu. Cho nên cách tốt nhất là tu là phải có một cái kỷ luật, một cái thanh quy dù hai người, 3 người hay 10 người vẫn phải có cái thanh quy. Dựa vào cái thanh quy đó, cái kỷ luật đó để khép chặt mình ở trong cái kỷ luật đó, ai mà phạm thì đem cái thanh quy đó ra mà xử phạt. Ví dụ như bây giờ con một cái thất, Thầy một cái thất nè mà con lại nói chuyện với Thầy, lại thất Thầy nói chuyện, thì cái thanh quy cấm là độc cư không nói chuyện. Mà cái người lại thất người khác nói chuyện là đem ra, mổ ra liền. Tức là hôm nay là chị sai đó, chị đến thất tôi nói chuyện đó là phá độc cư rồi. Làm cho tôi cũng mất độc cư mà chị cũng mất độc cư. Tốt hơn là chị nên ở thất chị chứ đừng có lại đây nói chuyện. Nói chuyện như vậy là mình phạm giới. Ngày hôm nay là ngày rằm hay là ngày 14 đây, thì mình phải sám hối từ đây về sau chừa cái lỗi này nữa. Đừng có để làm mất cái thanh quy. Chỉ có thanh quy thôi, còn không có thanh quy làm sao nói người ta được. Hay là mình cũng buồn buồn mình cũng thích nói chuyện rồi lúc bây giờ. Kệ nó, giới giới kệ nó, mình cứ nói chuyện cho đã nói chuyện. Hai người cũng đồng nói chuyện thì thôi rồi. Thì cái chuyện đó thì không bao giờ có thể thực hiện được con đường con đường tu tập đâu, khó lắm.
Cho nên ở đây Thầy nói thực sự ra khi mà có một vị Thầy như Thầy thì nó có thể đặt thành một cái vấn đề mà cho các con độc cư không nói chuyện, thì lúc bây giờ theo kỷ luật đó và sợ Thầy thì lần lượt các con giữ được, từ đó quen đi rồi từ đó các con sống ở trong cái nội tâm độc cư. Sống trở lại trong cái sự tu tập của mình. Còn nếu không, không có kỷ luật như vậy thì nó động. Rồi rốt cuộc các con sống 5, 10 người như vậy, rồi tu cuối cùng cũng chẳng ra gì hết. Cho nên trong cái thời gian mà nó chưa phải tu những cái Định đó, cho nên các con còn sống chung đụng với nhau, rồi tập độc cư một ngày hay nửa ngày hay hoặc là một giờ hai giờ độc cư như cô Út cho đó. Đó là để tập cái Định Vô lậu chứ không phải là tập cái định nhập định như bốn cái thiền định đâu. Nhưng mà tập cái này để dành sẵn để sau khi này chúng ta mới sống độc cư hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta sống chung đụng là chúng ta tập cái Định Vô lậu để quét sạch cái lậu hoặc, không còn tham sân si mạn nghi nữa.
Các con thấy như bây giờ các con đang sống đó là tu cái Định Vô lậu đó. Cho nên cái người nào mà tu được cái Định Vô lậu thì luôn luôn cái mặt họ vui vẻ lắm, còn cái người nào mà tu cái Định Vô lậu không được thì cái mặt đụng có chuyện thì nó buồn buồn vào vào một hai ngày nó mới hết, nhìn thấy thì rất rõ đó. Cho nên trong cái hoàn cảnh của các con là nỗ lực thực hiện cái Định Vô lậu là nhiều nhất. Cho nên ở đây Cô út là nhắm vào cái Định Vô lậu mà dạy các con thôi. Mà dạy cách thức theo cô Út thì nhìn vào cái cuộc sống của mình rồi truy ra những cuộc sống đó để mình xả cái tâm của mình để cho mình trước cái đối tượng mà cái tâm mình nó thản nhiên mà không có hờn, không có giận, không có buồn gì hết hoàn toàn thì đó là mình vô lậu.
Rồi từ mình vô lậu rồi nó mới bước qua cái giai đoạn là tu cái định là Hiện tại an lạc trú mới cho vào những cái thất riêng tư rồi sống độc cư 100%. Cho nên bây giờ nói độc cư này kia là cô Út cổ không chịu. Tại vì cái tâm mình nó chưa vô lậu. Các con hiểu điều đó. Nếu mà cỡ hoàn toàn các con vô lậu, người ta nói gì nói các con an vui này kia nọ. Thì bây giờ nói thật sự không có khép các con vô cái thất độc cư đi nữa thì chừng đó các con cũng ra lệnh độc cư trong những giờ đây các con cũng nhập được định liền ngay tức khắc nữa. Thầy nói sự các con không cần phải vô thất độc cư. Còn bây giờ mà khép như các con thấy Thầy khép cho quý thầy độc cư họ cũng chẳng làm gì được hết. Họ độc cư họ đâu có chịu, họ chẳng chịu làm gì hết. Bởi vì cái tâm vô lậu của họ chưa hết, cho nên họ cũng chẳng làm gì được. Cho nên dù muốn dù không thì nó phải đi từ cái bước đầu của nó. Các con nhớ là cái Định Vô lậu rất là quan trọng cho cái bước đường tu tập làm chủ sanh tử của mình. Nó rất là quan trọng lắm. Vì vậy mà các con hãy cố gắng hơn.
TU SINH HẢI TÂM THƯA HỎI
Đây là cái lời của Hải Tâm hỏi thầy:
Kính bạch Thầy và cô Út.
Thưa Thầy và cô Út. Nay là buổi học hạ gần mãn, con xin trình sự tu tập và nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Xin Thầy và cô Út chỉ dạy cho con được rõ.
Gần ba năm nay từ khi con vào đây tu học được sự giảng dạy của Thầy qua pháp bảo của đức Phật, qua thân hành giáo của Thầy và cô Út chỉ dẫn chúng con từng chút. Chỗ nào đúng chỗ nào sai Cô vạch ra rất rõ ràng, chi tiết để chúng con ly dục ly ác pháp và buông xả dần dần, bản ngã của chúng con cũng tiêu mòn dần dần thấy rõ. Cô tạo những cảnh nghịch để giúp đỡ chúng con trên bước đường tu đập phá những cái ngã chấp, kiến chấp của chúng con. Rèn dạy chúng con không những đức tính nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, can đảm bền chí và nghị lực, siêng năng tinh tấn vô cùng không một giây phút nào nghỉ ngơi. Dù trong cơn đau bệnh, tay chân rã rời bước đi không nổi Cô vẫn lê bước chân ra ngoài làm nhiệm vụ, phục vụ mọi người, chấn hưng Phật pháp, Cô rất an vui không hề than thở cùng ai. Cô buông xả tất cả không hề giận ghét ai, thương yêu lo lắng từ con vật nhỏ, Cô rất ý tứ hành vi thân khẩu ý của mình, làm chủ được thân tâm. Trước cơn đau nhức mà vẫn thản nhiên, Cô xem cái chết nhẹ như lông hồng, như sợi chỉ mành treo chuông; mọi sự việc xảy ra cô rất nhạy bén giải quyết trí tuệ. Cô chỉ ăn những món đơn giản tầm thường không béo bổ. Ly dục, Cô luôn làm vui lòng người. Qua gương hạnh đáng kính của cô Út, theo con nhận xét sự tu tập rèn luyện thân tâm không phải tầm thường. Thưa Thầy con xin hỏi: một người tu đạt kết quả như vậy họ có sẵn một cái tài hay một năng khiếu, một trí thông minh, nên con đường tu mau đạt kết quả có phải vậy không thưa Thầy.
Ở đây Hải Tâm hỏi Thầy. Sự thật nó cũng phải là cái một quá trình rèn luyện rất lâu chứ không phải là trong một ngày hai ngày mà cô Út rèn luyện mình được cái tâm như vậy. Mà cái thời gian mà ở đây nhiều cái đối tượng nhiều cái hoàn cảnh xảy ra, rồi lấy những cái đối tượng hoàn cảnh đó mà rèn luyện mình. Do đó mà hôm nay cô Út cũng muốn rèn luyện các con là vì cái lòng thương yêu của các con, muốn cho các con được như mình, được giải thoát như vậy. Cho nên Cô cố gắng, hễ cái gì thì cô Út cố gắng tạo điều kiện nấy để cho các con lấy đó mà rèn luyện thân tâm của mình cho được giải thoát.
Thưa Thầy khi tu Định Vô lậu tri kiến giải thoát phóng ra đó là trí tuệ. Tu Chánh niệm tỉnh giác làm việc liên tục từ sáng đến chiều, làm việc tôi biết làm việc, suy tư trong việc làm như vậy nó có trí tuệ gì bằng tri kiến giải thoát hay không?
Ở đây thì Hải Tâm hỏi thầy tu cái Định Vô lậu, cái tri kiến giải thoát là khi mà mình ngồi yên lặng thì bắt đầu, mới đầu thì mình dùng cái tri kiến. Tri kiến tức là sự hiểu biết của mình trong những cái lời Thầy dạy, trong những kinh sách của Phật. Ví dụ như nói cái thân này vô thường thì Phật nói cái thân vô thường, rồi nói cái thân là khổ khi nó vô thường thì nó thay đổi, nó không có duy trì, nó không thường hằng. Do đó nó có cái sự thay đổi, mà sự thay đổi đó nó làm khổ. Rồi nó, khi mà nó hoại diệt nó mất đi rồi thì nó không nữa. Và cái gì nó không có như vậy cho nên cái bản thể của nó cũng không có, cho nên cái ngã nó cũng không. Do đó Phật dạy như vậy. Rồi do vì vậy mà chúng ta chỉ hiểu như vậy chứ chúng ta chưa có hiểu nhiều nữa, cho nên khi mà nói nó vô thường thì chúng ta có cái suy tư. Cái suy tư hơn là cái hiểu của kinh sách đó. Bắt đầu chúng ta mới thấy quán xét như tóc ở trên thân của chúng ta, rồi như da chúng ta, rồi như cái sự suy yếu của thân của chúng ta trong lúc trẻ như thế nào, khi bây giờ như thế nào, rồi chúng ta suy nghĩ qua cái già chúng ta sẽ như thế nào? Thì chúng ta thấy cái sự vô thường thay đổi đó thì chúng ta mới rõ được cái vô thường thay đổi đó. Và cái mà hiểu rõ do chúng ta suy nghĩ ra mà thấy thì đó là cái tri kiến giải thoát, từ nó phóng ra cái sự suy tư đó nó làm chúng ta thấy rõ một cái vấn đề. Một cái vấn đề mà chúng ta muốn tìm hiểu mà bây giờ chúng ta đã rõ thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn cái mà chúng ta hiểu theo cái chữ nghĩa, theo cái hiểu của người khác dạy mình, thì cái đó không phải là cái sự tìm hiểu của mình thì cái đó gọi là tri kiến. Hiểu như vậy thì biết.
Còn tu Chánh niệm tỉnh thức nó làm cho chúng ta hoàn toàn tỉnh thức ở trong một cái hành động, nó có ý tứ từ trong cái việc làm mà không có khởi ra cái niệm gọi là vô thức. Cái niệm mà trong khi chúng ta đang làm các chuyện mà chúng ta không biết rồi chúng ta nghĩ cái chuyện khác, thì cái đang nghĩ cái chuyện khác thì cái chuyện này khởi lên một cái niệm gọi là vô thức. Cái niệm mà trong khi chúng ta đang làm cái chuyện mà chúng ta không biết rồi chúng ta nghĩ cái chuyện khác thì cái đang nghĩ chuyện khác thì cái việc làm này chúng ta không có biết, mất đi rồi. Thì đó gọi là thiếu cái Chánh niệm, gọi là thất niệm. Thất niệm tức là thất cái tỉnh thức ở đó. Cho nên ở đây giúp chúng ta làm việc có ý tứ. Vì vậy mà khi cái ý tứ này, khi mà chúng ta đặt một cái niệm thì nó mới có ý tứ. Cái ý tứ đó nó mới nhìn một cái sợi tóc. Nó mới nhanh nhìn được cái lằn nhăn của nó, nó mới nhìn cái mũi của nó, nó mới nhìn được cái gò má hóp của nó, nó mới nhìn được con mắt sâu của nó, nó mới nhìn được cái tròng mắt nó ngày xưa thì nó đen, bây giờ thì nó vàng nó bạc, nó thấy lờ mờ nó không rõ. Thì cái đó nó nhìn được cái sự vô thường của nó. Là cái sức ý tứ, ý tứ là cái sức tỉnh thức. Tỉnh thức nó mới giúp chúng ta ý tứ, ý tứ chúng ta mới quan sát được, chúng ta mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát. Con hiểu không, nó mới có. Chứ còn cái ý tứ nó không phải là trí tuệ đâu. Cái ý tứ của chúng ta nó giúp chúng ta, nó tỉnh tức thì nó giúp cho chúng ta có ý tứ. Bây giờ cầm một cuốn vở này mà có ý tứ thì chúng ta cầm nó nó không có xẩy tay, làm rách hoặc làm rớt. Đó gọi là ý tứ. Chứ không phải là trong cái ý tứ đó là trí tuệ. Mà nhờ cái ý tứ đó thì bắt đầu chúng ta mới quán sát. Thì cái ý tứ đó nó mới xem lại cái sợi tóc của nó, rồi mới xem lại cái lông mày của nó, rồi mới xem lại con mắt của nó, rồi mới xem lại cái gò má hóp của nó, nó mới xem lại cái làn da của nó, nó mới nhìn lại móng tay móng chân, nó mới nhìn lại những đường gân ở trong thân của nó. Nó quan sát lại rất kỹ những cái phần chi tiết rất nhỏ của nó, cái đó gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nó do cái sự phát triển, nó do cái ý tứ của mình nó triển khai ra những cái này để cho mình tìm hiểu được cái sự vô thường đó thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn bây giờ mình hiểu qua một cái gì mà người ta hiểu sẵn thì cái đó gọi là vay mượn, cái đó gọi là tri kiến.
Cái phần là như vậy để cho con thấy rằng cái định Chánh niệm tỉnh giác nó chỉ giúp cho chúng ta có ý tứ, có tỉnh thức ở trong những cái ý tứ rồi áp dụng qua cái Định vô lậu thì nó mới phóng ra được cái tri kiến giải thoát. Còn nếu mà không có ý tứ này thì nó chỉ có cái tri kiến mà thôi. Bởi vì nó không có ý tứ cho nên nó chỉ nhớ lại. À nó nhớ lại vô thường khổ không vô ngã thì nói cái thân này là vô thường khổ không vô ngã. Cho nên có người nghe đặt cái niệm thân vô thì bắt đầu đặt cái niệm thân thì quán nó vô thường khổ không vô ngã. Rồi nói một hơi như vậy rồi xả ra đi, nói tôi tu cái Định Vô lậu rồi đó. Thì đó thiệt là cái định này có tu một ngàn năm nó cũng vô lậu theo kiểu mà nhai cái bã mía của người ta mà người ta nuốt hết cái nước ngọt, mà mình nhai lại lạt nhếch mà cứ nhai hoài thì nó cũng không nhằm nhò gì đâu. Thì đó là cái sai đó.
Về Định hiện tại an lạc trú con tu ít lại, con không ngồi hơn nữa tiếng, con tập có sức tỉnh làm chủ thân tâm cho được trong nửa tiếng này thôi. Con tu ba thời buổi khuya, chiều tối, thời gian còn lại con tu ba định kia. Giáo án ra đời Thầy hao hơi tổn sức rất nhiều. Con cũng nguyện đem hết sức mình siêng năng tu tập. Những gì cần trao dồi, những gì cần vứt bỏ và tuần tự con tu tập từ Đạo đức nhân quả, thập thiện thân khẩu ý, ly dục ly ác pháp, tri túc thiểu dục, Tứ vô lượng tâm.
Đó là cái phần mà các con đã hiểu qua cái giáo án mà Thầy đã dạy. Đó là cái phần nòng cốt của sự tu tập của các con đó. Ráng mà cố gắng nhớ đến thiểu dục tri túc, có gì mình biết đủ rồi. Mà bây giờ nó không có gì, mà nó còn cái gì mà mình cũng biết đủ rồi không đòi hỏi nữa. Thì đó gọi là tri túc thiểu dục. Tứ vô lượng tâm các con thường hành nó. Do đó mỗi mỗi các con đều giữ gìn thân khẩu ý của mình ly dục ly ác pháp thì các con sẽ thấy một cái tâm hồn, một cái thân an ổn nhất. Các con sẽ giải thoát hoàn toàn.
Nhứt là luôn khép mình trong giới luật, con đã học đã biết nhưng sao con vẫn còn phạm, lương tâm cắn rứt, khổ sở vô cùng. Ngày nào giữ đúng con thấy tâm con thanh thản an vui.
Đừng nghĩ rằng, đừng có thấy mình phạm mà mình sợ, thấy phạm lỗi mà mình cắn rứt mà mỗi lần phạm là mỗi lần nhắc nhở cho mình sửa lại mình. Thì cái điều đó là cái điều rất hay cho cái sự tu tập. Vì mình còn là phàm phu thì những cái sự sai sót đó nó dễ lắm, nó dễ lầm lạc lắm.
Cho nên ở đây phần nhiều là chúng ta đang tu ở trong các đối tượng để mà chúng ta thực hiện cái tâm giải thoát. Thì cái sự lỗi lầm đó là một cái pháp để chúng ta sửa lại mình, để cho mình trau dồi lại mình, mình trở thành những cái người mà không còn có sự lỗi lầm đó nữa. Thì một ngày nào đó cho đến khi mà chúng ta không còn phạm phải những cái giới luật nữa thì lúc bây giờ đó là chúng ta đã đắc giới hoàn toàn. Tức là chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn rồi. Còn bây giờ thì đương nhiên là nó còn những cái chỗ phạm thì tức là mình chưa ly hết. Thí dụ như bây giờ nó 100 phần mà bây giờ mình mới đi 80 phần à, còn 20 chục phần, thì tức là phạm lỗi này thì các con sẽ thấy nó gấp trăm ngàn lần lận. Cho nên mới đầu thì các con thấy một bữa, bữa sau có Thầy đến thuyết giảng các con. Mà thuyết giảng các con là có nghĩa gì. An ủi các con, coi như các con bị té xuống Thầy nắm tay các con, Thầy nâng đỡ các con đứng dậy và an ủi các con để các con gặp Thầy nói rồi bắt đầu hồi hôm qua hay hồi nãy nó đã bị buồn rầu khổ sở mà gặp Thầy thuyết giảng rồi bắt đầu con thấy các con buông xuống nhẹ nhõm không còn buồn rầu nữa. Sau này thì Thầy không có cần nắm tay nắm chân các con mà lôi dậy nữa. Để cho các con tự đứng dậy, cho nên đứa nào đứng dậy mà cái mặt cũng nhăn nhó hết. Còn hồi đó có Thầy nắm tay đỡ dậy, Thầy phủi cát phủi đất cho thì nó sạch sẽ. Còn bây giờ các con đứng dậy chứ Thầy thấy ráng đứng chứ còn coi như là đất cát cùng mình hết.
Đó là sự thật mà, nhưng mà bây giờ còn ráng đứng chứ hồi đó nếu mà Thầy không có lại mà Thầy nắm tay thầy lôi lại Thầy phủi cát đất cho thì chắc chắn là nằm luôn đó chứ chưa có đứng dậy nổi. Phải không? Các con nhớ. Hạnh Minh hồi cũng bị đòn chứ bộ không à.
Nhất là luôn khép mình trong giới luật. Con đã học đã biết nhưng sao con vẫn còn phạm. Biết chứ chưa, bởi vậy Thầy mới nói ngộ chứ chưa chứng mà. Chừng nào chứng cái lý của giới rồi thì đâu phạm nữa. Nhưng mà chứng như vậy hết phạm rồi thì mình còn tu cái chỗ nào nữa. Còn bây giờ đang hiểu mình là người đang tu mà. Cho nên cái phạm đó là cái để chúng ta tu. Tu để mà đắc giới. Mà đắc giới tức là giải thoát chứ gì? Do cái chỗ này mình mới thấy được cái chỗ tu. Còn nếu mà mình thấy hết phạm rồi. Bây giờ là Thánh rồi còn gì nữa phạm. Vì vậy thôi đi về trời ở chứ đâu có ở thế gian làm chi với ai đây nữa. Cho nên ở đây lúc nào mà con thấy con hết phạm rồi. Thì lúc bây giờ người ta sẽ làm cái bàn, Thầy sẽ nói với mấy cô đem đá vô đây Thầy xây cái bàn cho. Con hãy lên đây con ngồi, bây giờ hết phạm rồi lên ngồi đây chớ. Chớ đâu có ngồi chung với chúng được. Còn bây giờ còn phạm thì mình ngồi chung đặng mình tu. Còn hết phạm thì phải ngồi riêng ra, là Phật rồi, A La Hán rồi mà còn phạm sao? Thì như vậy là mới thấy chỗ giới luật là cái chỗ đó đó. Cho nên mỗi lần phạm là mỗi lần mình đã tu đó chứ, nỗ lực để cho mình không còn phạm nữa. Cho nên đâu có lương tâm gì cắn rứt. Đây là nó cắn rứt để cho mình thực hiện cho được.
Sự tu hành cũng có nhiều khó khăn. Tâm còn yếu con không vượt qua được, đôi lúc con cũng chán nản. Thưa Thầy, những lúc này con phải như thế nào, trạch pháp ra sao để sách tấn con trên bước đường tu tập?
Trong lúc mà chán nản, chưa chi mà vội chán nản thì dở quá vậy. Lúc mà còn Thầy thì lôi dậy đứng dậy tu nữa, mà bây giờ không có Thầy chán nản quá chắc nằm luôn. Thì cái chuyện đó đừng, bây giờ mình phải có nghị lực chứ. Đó, bây giờ con biết pháp hướng rồi chứ gì. Nằm đây cho mày chết luôn chứ ở đó, phải không? Mình ra lệnh: đứng dậy chứ không ta cho nằm là chết luôn. Thì bắt đầu nó sợ quá nó đứng dậy nó đi vô, nó không có nằm nữa. Thì con sẽ dùng cái pháp hướng mà nhắc nó. Tại sao mà đến giờ phút này mà như vậy, mà còn cái tâm như vậy, quá tệ vậy. Phải là thanh thản, phải là giải thoát hoàn toàn chớ. Cái chuyện đó quá tầm thường, đứng ở trong cái chỗ nhân quả thì đã nhìn thấy nó quá rõ. Tại sao lại còn cái tâm như vậy? Đó, cho nên con dùng những cái pháp hướng trách mình, tự hỏi mình, xem mình tu hành tại sao còn yếu đuối vậy? Đó từ đó con sẽ mạnh dạn hơn và tiến bộ hơn thì cái tâm chán nản đó nó sẽ hết.
Thầy giảng nhiều, con càng học con càng thấy con khuyết điểm rất nhiều, nhưng con sẽ cố gắng học pháp hành những câu Như lý tác ý để thắm nhuần trong tâm. Nghĩa là con thấy mà ở đây con thấy con càng yếu. Đứng trước các đối tượng mà quá cái sức tưởng tượng của mình mà mình thấy mình rất nhỏ bé, mình dễ ngã quỵ trước những cái pháp đó. Thì mình biết cái tâm mình yếu như vậy thì hằng đêm mình ngồi thiền mình đặt cái niệm trước mặt của mình mình tu cái Định Vô lậu. Cái lậu hoặc nó sạch rồi, thì lúc bấy giờ con người của mình nó như một cục đá vậy. Nghĩa là ai làm gì, gió thổi bao nhiêu, “bát phong bất động” mà. Tám hướng gió thổi nó chẳng động chỗ này hết, cho nên lúc bây giờ chỉ có cái Định Vô lậu mà con đặt niệm rồi con trạch pháp, đặt niệm quán, quán rồi mới dùng cái trạch pháp mà đập nó xuống. Do đó con vững vàng vô cùng. Cho nên đến khi mà đụng chuyện, đến khi mà gặp gió thổi thì cái tâm của con nó trơ trơ như cục đá, nó thổi như là thổi gò mối, không ăn thua gì nữa hết. Cho nên càng thổi bao nhiêu nó càng mát mẻ nữa. Bởi vì đức Phật nói cái sức chịu đựng của con người mà tới cái mức cuối cùng thì nó lại mát mẻ. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ con sẽ dùng cái Định Vô lậu đó, thì nó sẽ càng mát, lúc nào mà cô Út chửi mắng dữ thì nghe nó mát luôn. Cũng như quạt máy mà quạt nghe nó mát lạnh chứ đâu có mà nực. Còn khi nào nó nực tức là nó sai rồi nó không đúng, nó mát thì nó mới đúng. Tu như vậy là mình mới tu chứ, tu mà người ta nói gì chửi mắng gì mình mình mát lạnh thì đó là mình tu đúng pháp rồi đó.
Thầy giảng con không có tài cũng chưa có đức độ bao nhiêu. Nếu được Thầy và cô Út cho ở lại tu học thì con cũng cố gắng nghe và thực hành theo sự chỉ dẫn của Cô dù cực khổ, đói khát con cũng không than. Sự thật ra thì Thầy nói ai đuổi, người ta thử thách chứ ai mà đuổi. Miễn là mình có bền chí hay là không thôi chớ. Vấn đề đó là vấn đề muốn rèn luyện mình ở trong những cái “Người ta nói hoa sen phải mọc ở trong lò lửa, chứ đâu phải mọc trong nước trong bùn lầy được sao’’. Do cái chỗ đó mới thấy nó nở ở trong lửa cái bông nó mới đẹp chứ. Như vậy là hoa nở trong lò lửa. Bây giờ nghe người ta nói: Đi đi, đừng có ở. Thì bắt đầu quảy gói đi thì cái chuyện đó thì quá dễ rồi, cái chuyện đó ai làm không được. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện cần phải có một cái sự bền chí bền lòng, có sự năng nổ và có sự biết lỗi của mình, biết khắc phục, biết tu tập thì cái sự mà ở lại nỗ lực tu tập đều là điều tốt nhất. Không có bao giờ có thể mà ba năm trời các con đã từng sống ở đây rồi, thì các con biết từng cái sự giải thoát ở trong tâm các con nó có bao nhiêu cái sự giải thoát. Nó vô lượng pháp thì nó vô lượng cái sự giải thoát ở trong tâm. Không phải trong một ngày hai ngày mà chúng ta giải thoát hết được, nhất là cái tâm vô lậu. Các con nghe 25 năm hay là 55 năm của vị A Na Luật. 55 năm, nó đâu phải là cái chuyện tầm thường trong một ngày một giờ mà chúng ta thành tựu được. Vì vậy mà 3 năm trời nay mà các con theo cô Út các con thấy xả bao nhiêu không? Nhìn lại đứa nào mà Thầy thấy con nè, Tự Nguyện nè, Tú nè, Huệ Ân nè các con thấy về đây phải nói rằng 3 năm nay các con thấy thì đến giờ phút này các con thấy cái sự giải thoát như thế nào? Nếu mà cứ đem lại từ cái ngày bắt đầu mà các con đến đây cho đến bây giờ các con thấy cái thời gian mà tu tập nó sẽ đem lại cho các con cái lợi ích rất lớn chứ không phải là ít. Như vậy thì các con phải nỗ lực hơn nữa để cho nó sắp sửa mà bước tới cái chỗ giải thoát nó lại càng khó khăn hơn nữa. Nó đánh mình bung ra nữa chứ không phải ít đâu. Nhưng mà mình nỗ lực thực hiện cho tận cùng nó thì chừng đó mình mới mát lạnh. Cho nên đức Phật nói cái sức chịu đựng sinh mạng của mình tận cùng, đến cái mức tận cùng thì nó mới mát lạnh. Chớ còn nó mới nửa chừng nó chưa mát lạnh đâu. Cho nên ở đây phải nỗ lực cho tận cùng thì nó mới mát lạnh.
Đó là các con phải thực hiện cho đúng những cái điều kiện mà như vậy thì các con thấy bây giờ nếu mà các con tìm thấy một cái nơi nào mà có thể nó yên ổn, có thể thực hiện được con đường thiền định từ cái Định Vô lậu cho đến cái Định hiện tại an lạc trú thì các con tìm cái chỗ đó mà các con ở tu. Còn nếu mà không thấy cái chỗ nào mà hơn cái chỗ này được thì các con nên bám chặt cái chân cô Út đi. Có đá bao nhiêu các con cũng ôm cho chặt. Thì các con ôm chặt bao nhiêu thì sự giải thoát nó càng nhiều bấy nhiêu. Mà ôm lỏng lỏng thì tức là nó sẽ không thấy có giải thoát đâu. Cho nên ở đây cô Út nghe Thầy nói vậy chắc chắn là Cô ghét Thầy. Biểu mấy đứa ôm chặt Cô riết Cô chết hết đó, Cô tu không có được. Nhưng mà bởi vì Thầy thương các con Thầy mới nói thiệt ra đó, đừng có để cho cô Út nghe băng này chớ, để cho Cô nghe rồi bất tử. Chứ bây giờ mà ôm chân ai giờ? Thầy đi mất rồi còn đâu mà ôm chân. Phải không? Chỉ có ôm chân cô Út, Cô nói để Cô đi trước đi chứ sợ ôm chân Cô rồi Cô không biết làm sao cứu mấy con được. Bây giờ biết ai thôi bây giờ các con phải ôm chân cô Út thôi chứ giờ. Như vậy thì đứa nào ráng ôm được thì ôm mà ôm không được thì tìm cái chỗ nào cho nó yên ổn mà tu tập thì cũng tốt thôi chứ Thầy cũng không có nhất quyết được cái điều đó được. Do cái tâm tư của các con chứ gì. Các con tìm thấy được cái chỗ nào mà yên ổn nhất mà có thể mà đưa đến giải thoát.
Các con nghe Thầy có giảng cái bài khu rừng mà phải không? Tìm cái khu rừng mà cái chỗ đó bây giờ mình thấy được cái sự giải thoát rồi. Tâm mình hồi đó nó chưa vô lậu, giờ nó được vô lậu rồi; tâm mình nó bất an mà nó được an rồi thì ngay đó dù bây giờ có đói có khát đi nữa nhất định cũng không rời khu rừng đó đâu, phải không? Mà đến gặp cái vị nào mà ở chung với vị đó, vị thầy đó. Mà bây giờ ở đó dù cơm ăn áo mặc đầy đủ mà tâm vô lậu chưa có vô lậu được, mà tâm bất an nó chưa bất an được thôi dù có đầy đủ cũng đi chứ đừng có ở. Ở trong kinh Phật đã dạy rồi, mà ở với vị Thầy đó dù có đói có khát gì đi nữa thì lúc bấy giờ mà mình thấy tâm mình chưa an mà nó được an, mà tâm mình chưa vô lậu giờ nó được vô lậu thì bây giờ có đuổi cũng không đi, nhất định không đi. Chết bỏ, nhất định ở đây Cô chết tui chết với nhau, chớ bây giờ cô dạy sao tui nghe như vậy tui không dám cãi cô đâu nhưng mà tui không bỏ cô. Có cái điều kiện như vậy thôi. Đó là mình tìm được một cái vị mà có thể giúp mình vượt ra khỏi cái sanh tử luân hồi rồi. Thì bây giờ cái vị đó làm khó dễ gì mình cũng không đi hết. Cái người mà người ta mà ngon ngọt dịu ngọt với mình để cho mình tu hành thì cái chỗ mà mình thấy dù mình có đầy đủ, ngọt ngào cho mình tu hành đi nữa thì chắc chắn mình có ở tu mình cũng không có lợi ích mà không có vô lậu được thì bây giờ có ngọt ngào đi nữa thì mình cũng không ở. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy rõ ràng là chỗ đó không có lợi mà người ta lợi dụng mình để cho mình ở chung đó mà người ta làm cái tập thể đó để người ta lường gạt người khác người ta lấy tiền người ta sống. Đó là người ta mới dụ mình chứ. Người ta mới ngọt ngào mình chứ. Còn cái người mà ở đây người ta không có vì cái chỗ đó cho nên người ta cứ xua đuổi mình không à. Nhưng mà mình thấy rõ ràng tâm mình vô lậu nè tâm mình nó như thế này thế khác nè, chưa an nó được an thì mình hãy bám cho chặt đừng có buông người đó ra. Vì sớm muộn gì người đó sẽ giúp mình. Họ làm vậy chứ họ tìm cách họ giúp mình, thực sự ra họ giúp mình để mình tu giải thoát mà thôi.
Thì rõ ràng là các con xét thấy bây giờ các con thấy. Nhiều khi các con thấy cô Út chỉ các con từng chút ở trong cuộc đời của các con để các con tìm ra lối giải thoát vô lậu của mình chứ gì? Những lúc đó thì các con thấy Cô Út dạy có nhiều cái kinh nghiệm về cuộc đời thiệt chứ không phải không. Nó không có ở trong kinh điển còn Thầy thì đứng ở trong kinh Phật thầy giảng cho các con thấy các pháp tu hành như vậy như vậy. Nhưng mà đây là cái chuẩn bị để rồi chúng ta phải đương đầu với cuộc sống thật sự ngoài đời. Còn cô Út Cô dạy đương đầu thật sự với cuộc sống chớ không phải là dạy kinh sách. Còn Thầy ở đây dạy chuẩn bị. Bây giờ các con tu Định Vô lậu nè, các con quán thân vô thường nè, cái này cái nọ cái kia, xem nó như vậy. Đến khi con thấu rõ cái sự vô thường rồi thì con chuẩn bị nó chứ chưa có gặp đâu. Mà khi gặp rồi lúc bấy giờ cái trí tuệ con nó phóng ra cái thân vô thường rồi người ta chửi mình làm gì mình giận. Nó đỡ các con một chút. Còn khi các con phải tư duy cho nó sâu sắc à. Cho nên đến khi gặp người ta chửi mình thản nhiên. Mà mình phải tu nó nhiều hơn, và nó chưa có sức chuẩn bị, còn ở đây mình có sức chuẩn bị trước.
Cho nên trong cái sự tu tập về Định vô lậu đó là cái sự chuẩn bị cho chúng ta vô lậu, cho nên nó thấm được cái lý vô lậu. Do đó gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ cái lý vô thường khổ không vô ngã. Do như vậy cái lậu hoặc nó sạch. Còn cái tu mà Tứ bất hoại tịnh là các pháp đang ở trong cái đối tượng, nó có thể xảy ra chúng ta tham sân si phiền não. Nó làm cho chúng ta có những cái sự khổ tâm. Do vì vậy mà chúng ta tu cái Tứ bất hoại tịnh. Tu Tứ bất hoại tịnh là để cho chúng ta bắt cái thân nó niệm Phật. Mà thân chúng ta nó niệm Phật thì nó không có lỗi lầm. Phật nó đâu có lỗi lầm. Bắt cái tâm niệm Phật thì nó không có lỗi lầm. Do đó cũng làm cho cái lậu hoặc của chúng ta nó sẽ sạch hết.
À, thưa Thầy khi con được nghe qua giáo án con đã tu sửa lại không như trước nữa. Tức là con lao động gần như suốt cả buổi sáng để tu Chánh niệm tỉnh giác cho có sức tỉnh. Trong khi chung đụng xem xét tâm con có lỗi gì thì trưa hoặc tối con tu Định Vô lậu. Thay vì cái chỗ con tu cái Định Vô lậu này xem xét cái chỗ này a, thì con đặt cái niệm nó ra rồi con quán xét lại con có cái lỗi gì không thì nó cũng được. Hoặc là lúc bây giờ mình thấy nó rất rõ rồi, mình không cần quán xét, cái đó là cái lỗi của mình rồi. Thì do cái đó, cái thân mà niệm Phật thì nó không được lỗi, thì do đó con đã học Tứ bất hoại tịnh. Con áp dụng ngay liền con khỏi cần tu cái Định vô lậu, nó mất công con phải quán xét. Bởi vì con đã rõ rồi cần gì phải quán xét. Chừng nào cái đó nó không có rõ con mới đặt cái niệm vô lậu con mới quán xét để cho mình hiểu rõ. Còn bây giờ cái lỗi của mình mà mình chưa có hiểu nó là đúng hay là sai, mình có lỗi hay không lỗi thì mình đặt ra để mình tìm ra cái lỗi xem có phải đúng là cái lỗi của mình không. Do vì vậy đó thì nó phải là cái Định vô lậu. Còn bây giờ mình đã rõ rồi, bắt đầu mình đem nó bắt buộc niệm Phật. Mày đã làm bậy thì tức là mày phải niệm Phật cho mày khỏi làm bậy nữa. Các con hiểu.
Cho nên tu cái Định vô lậu thì khi nó không còn rõ, nó chưa có rõ, nên buộc lòng mình phải quán xét cho nó rõ. Còn cái Tứ bất hoại tịnh là tất cả các pháp đều lôi đầu nó vô bắt nó niệm Phật. Bởi vì nó bốn cái chỗ niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Cho nên vì vậy mà mỗi hở hở ra cái gì thì mình lôi cái thân của mình ra niệm Phật nè, lôi tâm ra niệm Phật nè, lôi cái thọ ra niệm Phật, lôi các pháp ra niệm Phật. Mà niệm như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn được giải thoát hoàn toàn. Nó không còn có cái tâm phiền não đau khổ nữa. Cho nên tu như vậy thì nó kết quả rất lớn. Còn khi nào không rõ thì con nên đặt cái niệm Vô lậu. Và đồng thời con muốn thấm nhuần cái vô ngã, cái khổ không vô ngã của con, cái vô thường của con thì con cũng đặt cái niệm đó hằng ngày con tu để cho nó thấm nhuần cái vô ngã, cho nên nó diệt trừ cái bản ngã của mình, nó diệt trừ cái tâm ngã mạn của mình. Do đó con phải thấy nó vô thường, khổ không vô ngã nó rất là rõ ràng khi hằng ngày con đặt cái niệm đó và con quán xét cho nó rất cụ thể.
Xem tánh con còn tham sân si mạn nghi nữa hay không. Tức là ngũ triền cái đó. Nếu khuya con tu Định hiện tại an lạc trú 30 phút, trong 30 phút này con thường hướng tâm nhắc nhở thì cái điều đó là cái điều tốt nhất không có sao hết. Sáu căn phải tập trung tại tụ điểm nghe hơi thở và nhìn hơi thở, hơi thở phải chậm và nhẹ. Con thấy hơi thở con càng lúc càng chậm và nhẹ dần nhờ con tu ít lại, nên hôn trầm cũng bớt nhiều. Thưa Thầy khi tâm con còn tham sân si mạn nghi con tu Tứ bất hoại tịnh thì tâm con được giải thoát rồi. Con khỏi tu Định vô lậu có được không? Con tu, tức là tham sân si mạn nghi con mới phá được cái triền cái à. Mới có ngũ triền cái à. Còn Thất kiết sử, còn cái lậu hoặc nó còn chưa hết. Cho nên cái Định vô lậu nó còn nữa, còn phải tu nữa. Chứ không phải nói tu Tứ bất hoại tịnh là tham sân si của mình hết rồi thì mình khỏi tu Định vô lậu. Không, phải tu thêm, tu để chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngã của nó.
Thưa Thầy những lúc nào con tu Định sáng suốt? Khi con ngồi trên xe buồn ngủ hoặc là đang may vá mà buồn ngủ con tu Định sáng suốt được không? Không. Lúc bây giờ mà tu Định sáng suốt là lúc bây giờ phải là cái tâm thanh thản, cái tâm thức tỉnh thì mới tu Định sáng suốt. Còn cái khi mà buồn ngủ hoặc là khi ngồi trên xe mà đang bị buồn ngủ thì lúc như bây giờ con ngồi trên xe mà con buồn ngủ thì đó là một cái điều rất khó, rất khó. Muốn mà tu cho nó được vậy thì lúc bây giờ khi ngồi trên xe, tức là ngồi yên lặng như vậy thì con mới đặt cái niệm, tu cái Định vô lậu. Con mới dùng cái trí tuệ quán xét, quán xét làm cho nó động tâm cho nên nó hết buồn ngủ. Còn không khéo con nằm, con ngồi thôi nó lặng lặng nó không có nghĩ cái gì hết cái nó thiu thỉu nó buồn ngủ. Cho nên khi mà ngồi trên xe thì nên đặt tu cái Định vô lậu chứ không được mà tu cái Định gì khác hơn mà phá cái buồn ngủ được. Còn khi mà bình thường ở nhà hoặc ở chùa mà nó buồn ngủ thì con nên tu cái định Chánh niệm tỉnh thức để mà đi kinh hành, để mà phá buồn ngủ. Thầy ví dụ như buồn ngủ nhiều thì con đứng tại chỗ con chạy. Coi như là mình chạy bộ, chạy tại chỗ, chạy lúp xúp mà chạy bộ, chạy chừng nào đổ mồ hôi ra rồi đi tắm. Do đó mà cái buồn ngủ nó mới hết, mới yên được. Rồi bắt đầu không có được ngồi mà tu cái định hơi thở nữa mà phải đi kinh hành. Nó đã hết buồn ngủ rồi nhưng phải đi kinh hành tập tỉnh thức ở dưới bàn chân của mình. Vì vậy nó mới phá được cái buồn ngủ. Cái buồn ngủ nó không đơn giản đâu. Cho nên ở đây không thể nào mà tu Định sáng suốt mà trong khi mà buồn ngủ mà tu được đâu khó lắm.
Trong suốt ba tháng nay tâm chúng con dao động rất nhiều. Hết chuyện này đến chuyện kia nên chi, làm việc, học lý thuyết. Chúng con tu tập ít, chưa thực hành nhiều nhưng con thấy có kết quả. Tâm con bớt giận hờn không còn quá thèm khát như xưa, tình cảm cũng bớt đi. Con hi vọng rằng nếu con tu đúng giới luật, phạm hạnh đầy đủ thì lợi ích phải giải thoát cho con và cho nhiều người, và đền ơn Thầy, cô Út đã nhiều năm tháng quá cực khổ vì chúng con. Công sức Thầy giảng dạy rất là mệt nhọc và chu đáo một công trình chưa từng có, nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm ăn ngủ độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng đã huân tập nhiều đời trong chúng con tưởng chừng như không bao giờ tu sửa được. Như tâm ham muốn, giận hờn, thương ghét, si mê, tật đố, nghi ngờ. Nhưng hôm nay con hầu hết đã hiểu được cái lý chỉ còn tu tập bằng cách thực hành nhờ pháp quán, pháp hướng, trạch pháp. Những gì cần dứt bỏ chúng con phải mạnh dạn, can đảm vứt bỏ ngay liền. Những gì cần trao dồi chúng con cũng liên tục nhắc nhở không quên để chúng con quét sạch lậu hoặc, ly dục ly ác pháp để nhập Sơ thiền. Nhưng từ đây về sau sự tu tập của chúng con có kết quả như thế nào, đúng hay là sai, chướng ngại chỗ nào chúng con không biết thưa hỏi cùng ai. Không còn người để sách tấn và khích lệ chúng con trên bước đường tu tập gian truân vất vả này nữa. Đúng là một điều bất hạnh cho chúng con. Con không lấy làm nản chí mà chỉ biết nhân quả duyên nghiệp chúng con được Thầy độ đến đây quá đầy đủ. Chúng con theo đó nắm lấy giới luật nghiêm trì, giới hạnh nghiêm trì, giới hạnh nghiêm túc để thực hiện cho đúng được giải thoát hoàn toàn, làm chủ được sanh tử luân hồi, vì còn bao nhiêu người đang mong đợi ở chúng con. Và sự ra đi của Thầy cũng được an tâm vì không đứa nào chểnh mảng trong sự tu tập này nữa, mà quyết chí năng nổ hằng ngày hằng đêm để thực hiện cho bằng được con đường giải thoát của đạo Phật. Chúng con phải thu ngắn thời gian sớm đạt kết quả để cô Út bớt lo lắng, bận rộn cho chúng con từng ngày từng đêm. Thoát khỏi lo âu từng người trong tuổi già sức yếu, trong cơn đau ốm liên tục, trong sự lo lắng buồn rầu. Suốt những năm tháng chỉ công dã tràng xe cát biển Đông, trong sự chán nản nhìn chúng con tu tập. Nhưng hôm nay giáo án ra đời chúng con được thông hiểu hơn và quyết chí tu hành để không làm phụ lòng Thầy và cô Út, để đền đáp ơn chư Phật, ơn đàn na thí chủ.
Thưa Thầy, câu vì vô minh nên ta sống viễn ly. Có phải người sống viễn ly như vậy tu toàn pháp quán tưởng Định vô lậu, không có cảnh để buông xả ly dục ly ác pháp?
À, không phải. Đây Thầy nói chữ “Thưa Thầy, câu vì vô minh nên ta sống viễn ly”. Ở đây thì các con thấy cái vô mình là cái một phần của nó làm chúng ta mờ mịt không có rõ. Nhưng còn một cái rõ. Một cái viễn ly ở đây là viễn ly cái tâm ham muốn nữa, rồi viễn ly cái lòng vô minh nữa. Viễn ly cái vô minh là chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải thông hiểu những gì chưa thông hiểu. Còn viễn ly cái lòng ham muốn của chúng ta là dứt bỏ những gì mà chúng ta cần dứt bỏ. Rồi viễn ly những cái gì đã là thói quen của chúng ta đó, thì nó trở thành những cái thói quen thì chúng ta phải trau dồi cho cái tâm đức của chúng ta nó trở thành những cái đó nó thuần thục thêm. Cho nên đó là cái lý để mà nói chúng ta viễn ly.
“Có phải người sống viễn ly như vậy tu toàn pháp quán?” Không phải, không phải toàn là pháp quán mà nó nhiều pháp nó mới có thể viễn ly. Nhưng mà đầu tiên thì cái gì viễn ly đầu tiên trước tức là chúng ta phải viễn ly về cái ăn cái ngủ, cái độc cư. Chúng ta phải viễn ly nó, thì viễn ly. Thí dụ như bây giờ mình ăn ngày ba bữa thì mình viễn ly ra mình bớt ăn còn có một bữa. Rồi mình ăn một bữa mà mình còn thèm mình ăn nhiều, do đó mình viễn ly cái thèm cái ăn ít lại. Do cái sự viễn ly đó lần lượt cái sự viễn ly đó nó đi từng bậc từng bậc cho nó đến. Rồi bây giờ cái tâm mình còn ham muốn sửa sang đẹp đẽ hoặc còn trang điểm hay còn thích vật này vật kia, thì mình viễn ly cái lòng ham muốn đó. Mình phải viễn ly mà khi cái tập viễn ly đó, nó nhiều cái thứ viễn ly lắm, nó xa lìa vật chất cái này cho đến cái nọ, nó đủ mọi mặt của sự viễn ly.
“Có phải sống viễn ly như vậy là tu pháp quán?” Quán cũng là một điều tập cho chúng ta viễn ly, mọi cái chúng ta đều là có cái sự tu tập để mà viễn ly hết. Tu cái Định vô lậu cũng là vốn để chúng ta viễn ly cái tâm sân si mạn nghi của mình. Tất cả mọi cái pháp môn đều là giúp chúng ta viễn ly ra đó, xa lìa ra đó.
Khi ra đi giữa chợ họ còn thèm ăn, ai chửi mắng họ còn tức giận và tham sân nghi mạn họ còn hay không là một phần cũng là do thói quen. Cho nên ở đây thói quen thì chúng ta, nó cũng phải tập viễn ly cái thói quen, nhưng mà chúng ta phải tập vứt bỏ. Chúng ta phải tập xa lìa, chúng ta phải trau dồi rồi phải có cái để tu tập, có cái thì chúng ta phải thông hiểu. Thông hiểu thì nó mới phá dần cái vô minh còn mình không thông hiểu thì vô minh mới thành nhiều. Cho nên có những cái thông hiểu để cho nó không có vô minh. Một phần cũng do thói quen còn người sống chung đụng, có cảnh để họ buông xả ly dục ly ác pháp, kiềm chế tâm mình liên tục như không nói chuyện, không ăn phi thời, không nổi sân, không kiêu căng hống hách, không nghi ngờ ai. Có nhiều cảnh người ta giải quyết không nổi khiến người ta đau khổ nên họ thích sống viễn ly để xa lìa cảnh đó. Ở đây người ta nghĩ viễn ly là mình sống tách biệt ra cũng như sống độc cư như Thầy cho quý thầy sống độc cư vậy? Không phải. Viễn ly là trong khi mình sống chung như thế này mà mình viễn ly cái tâm của mình chứ không phải là viễn ly xa lìa người ta hoặc là xa lìa cảnh động. Như bây giờ mình sống mình tu tập viễn ly là tất cả các pháp đều là giúp cho chúng ta viễn ly, mà viễn ly đây là viễn ly cái mục đích tâm của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta còn yếu là chúng ta tập cái viễn ly của chúng ta là sống trong cái cảnh yên tĩnh một chút để không ở trong cảnh động thì cái tâm của chúng ta nó khó mà có thể giữ gìn nó được. Cho nên chúng ta cũng viễn ly cảnh trước rồi chúng ta… Cũng như đức Phật dạy chúng ta mà tu cái định Chánh niệm tỉnh thức hoặc là tu các pháp thì đức Phật dạy chúng ta phòng hộ sáu căn trước. Các con thấy phải dạy cái đó trước chứ. Nếu mà không phòng hộ sáu căn thì các con đi ra đường các con ngó qua ngó lại về nhà thấy đủ thứ hết, trong đầu dính đủ thứ hết. Bây giờ xả ra biết chừng nào xả cho hết. Cho nên muốn viễn ly nó thì đầu tiên chúng ta phải ngó xuống đất, không được ngó qua ngó lại phòng hộ mắt tai mũi họng thân ý. Đừng có nghe chuyện gì bên ngoài xung quanh mình mà hãy nghe và hãy thấy ở dưới bước chân mình đi mà thôi. Gọi là phòng hộ sáu căn. Do đó khi mình đi khất thực hoặc là mình đi mình về tới nhà, trong đầu của mình con mắt cũng không thấy gì, lỗ tai cũng không nghe gì hết, cho nên khỏi phải xả cái gì hết gọi là phòng hộ sáu căn. Đó cũng là pháp viễn ly. Viễn ly làm cho nó đừng dính vô gọi là viễn ly. Chứ không phải mình sống xa cái cảnh gọi là viễn ly. Cũng như bây giờ thay vì cái cảnh, mà ở trong cảnh động ngay bây giờ chúng ta tu khó quá. Thôi bây giờ chúng ta tập sống mỗi người một cái thất không có ở chung nhau thì đó cũng là cách thức tập viễn ly cái hoàn cảnh. Rồi lần lượt chúng ta lại sống chung đụng nhau công việc này công việc kia nhưng mà chúng ta đã biết viễn ly cái tâm của mình. Viễn ly cái tâm tham viễn ly cái tâm sân, viễn ly cái tâm nghi mạn, viễn ly cái tâm tỵ hiềm ganh ghét để cho tâm mình không có tỵ hiềm ganh ghét. Đó là những cái tập viễn ly. Do cái chỗ này thì chúng ta tuần tự hằng ngày càng tới, cho nên chúng ta không bị dính mắc nữa. Đó là chúng ta đã viễn ly.
Sau thời gian tu tập họ ra đi đụng cảnh đó họ còn đau khổ nữa hay không? À, Khi mà họ đã viễn ly xong và họ đã tu đến cái Định vô lậu, chứng được cái lý vô lậu rồi hoặc là họ đã chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngả rồi thì họ không còn dính mắc nữa, thì cái sự viễn ly là cái sự sống của họ rồi. Cho nên đối với các cảnh mà đến với họ nó không có dính họ nữa, cho nên đó là viễn ly, cho nên họ đâu còn đau khổ nữa. Cũng như bây giờ mới đầu chúng ta tập viễn ly cái tham hoặc là viễn ly cái tâm sân của mình thì bắt đầu mình phải phòng hộ sáu căn mình giữ gìn, mình đừng cho tiếp duyên đừng có nói chuyện. Sợ nó xảy ra chuyện này chuyện kia cái tâm mình dễ sân. Sau cái thời gian mà tu tập dùng cái Định vô lậu mình quét sạch cái tâm tham đi, sân của mình đi. Cái tâm sân bây giờ nó không còn sân nữa rồi là do đó bắt đầu bây giờ đụng, mình đến tiếp xúc với mọi người người ta chửi mắng mình, mình thấy cái tâm mình nó không sân. Tức là mình đã viễn ly cái sân được rồi. Còn hồi đó thì mình chưa dám, cho nên hồi đó mình không dám nói chuyện mình rất cẩn thận, nói ra là sợ người ta chửi mình cái chết được, thế nào mình cũng không thoát khỏi cái sân. Cho nên bây giờ mình cố mình phòng hộ mình giữ gìn cho mình đừng có bị dính trong cái pháp sân. Do đó sau thời gian giữ gìn như vậy để cho mình tu cái Định vô lậu. Khi mà cái Định vô lậu nó quét sạch cái tâm sân nó ra rồi thì lúc bây giờ mình biết cái tâm sân của mình đứng trước các đối tượng người ta có mắng chửi hoặc làm gì mình không có sân nữa. Thì lúc bây giờ mình đâu có còn đau khổ nữa. Vậy mình biết rằng mình đã viễn ly cái tâm sân được rồi.
Con thấy cái chữ viễn ly nó rộng lắm chứ không phải. Người mới tu thì nó vẫn có cái sự viễn ly đó, để mà phòng hộ để giữ gìn. Sau khi tu chứng rồi hoàn toàn nó ngộ được cái lý, nó chứng được cái lý nó rồi thì cái tâm sân nó hết rồi. Thì cái tâm sân nó hết thì tức là lúc bây giờ chúng ta thấy đối cảnh chúng ta không có sân nữa tức là chúng ta đã viễn ly, tức là xa lìa cái tâm sân hoàn toàn. Cho nên cái sân nó không có ở trong tâm ta nữa gọi là viễn ly. Còn nếu mà nó còn thì tức là chúng ta chưa có viễn ly nó. Mà chưa có viễn ly nó tức là chúng ta cần tu cái Định vô lậu nữa. Cần tu cái Định vô lậu nữa để cho nó chứng được cái lý mà vô thường khổ không vô ngã đó. Cho nên cái tâm của chúng ta nó quét sạch cái ngũ triền cái đi, cho nên cái tâm sân nó không còn nữa.
Hay là tâm họ đã như như bất động? Không thể nói tâm như như bất động là nó phải trải qua, chứng ngộ được một cái lý, cái lý của Phật pháp rồi. Thì nói như như bất động là một cái tên nhưng mà sự thật ra chúng ta đã viễn ly cái tâm đó. Viễn ly cái tâm tham thì lúc bấy giờ chúng ta không còn tham ái tức là không còn buồn rầu khổ não hay suy tư cái này hay tham muốn cái kia, tức là viễn ly cái đó rồi. Bây giờ hết cái sân thì tức là viễn ly cái sân, hết cái si thì tức là viễn ly cái si, hết cái ngả mạn thì tức là viễn ly cái ngả mạn. Mà tất cả những cái viễn ly hết thì gộp lại người ta gọi là tâm như như bất động, hay là trước các pháp tâm bất động giải thoát. Hay còn gọi là mục đích của phạm hạnh; cái mục đích tâm bất động giải thoát là phạm hạnh. Đó thì những cái tên đó đều gọi cho cái chỗ tâm bất động của chúng ta mà thôi. Nhưng mà đây là gộp chung, nó gộp chung hết chứ không phải là một, nó gộp chung hết.
Thưa Thầy hai cảnh trên nơi nào người ta tu mau đạt kết quả sớm? Sự thật ra tu mau hay sớm là do cái chỗ mà mình tu đúng và vừa với cái sức của mình tu thì nó rất mau. Thì nó rất mau viễn ly và khi mà ngộ được thì nó hoàn toàn, toàn bộ tham sân si mạn nghi đều được quét sạch hết. Thì lúc bây giờ gọi là như như bất động hay gọi là phạm hạnh hoặc gọi là tâm giải thoát bất động. Thì tất cả những cái này đều là sớm hay mau là do cái người đó có nỗ lực siêng năng, hằng ngày có tập cái Định vô lậu hay không. Vì siêng năng hàng ngày mà chúng ta tu tập cái Định vô lậu, thì mỗi ngày nó thêm một chút thì nó thấm nhuần được cái lý vô lậu của nó. Nó làm cho cái nhận xét, cái hiểu biết của chúng ta càng ngày càng thấm nhuần của cái lý vô thường khổ không vô ngã của Phật đã dạy. Nó làm cho chúng ta biết rõ ràng các pháp trong thế gian này đều là vô thường không có một cái thứ gì mà thường. Vì vậy mà chúng ta không còn bị lầm chấp cái kiến chấp nó nữa, cho nên chúng ta hết cái vô minh. Làm luôn luôn lúc nào trước mắt chúng ta cũng có cái minh và thấy rõ là các pháp đều vô thường. Cho nên lúc bây giờ ai chửi chúng ta cũng thấy nó là vô thường. Cho nên chúng ta không còn phiền não giận hờn. Vì vậy đó là chúng ta đã ly. Do cái chỗ mà siêng tu thì chúng ta mau có kết quả. Còn chúng ta thấy nó phải tu cái định Hiện tại an lạc trú, hơi thở nhiều để nhập định mà không tu cái này, mà tu sơ sơ tu ít thì nó có cái thời gian rất dài nó mới có thể viễn ly được. Mà chữ viễn ly ở đây đức Phật gộp lại để cho chúng ta thấy rằng cái ly dục ly ác pháp đó chính là chính cái chỗ viễn ly.
Qua cái ý nghĩ thô sơ của con cũng còn sai trái kính xin Thầy chỉ dẫn cho con lần cuối cùng để con an tâm nắm vững bước đi trên đường tu tập? Đó là những điều mà thầy đã giảng ở đây cho Hải Tâm con nhận xét thấy nỗ lực tu về cái Định vô lậu càng nhiều thì tâm con sẽ được giải thoát và như như bất động. Bởi vì trên cái sự tu cái Định vô lậu nó có bốn cái chỗ mà các con nêu ra để tu. Lấy cái thân để mà chúng ta quán xét, lấy cái thọ để mà chúng ta quán xét. Mà cái thọ thì luôn luôn lúc nào nó cũng cái đau khổ ở trong thân tâm của chúng ta. Do đó chúng ta lấy nó mà đặt thành một cái niệm để quán xét thấy thọ nó từ đâu đến, nó vô thường nó khổ như thế nào, nó vô ngã như thế nào? Chúng ta quán xét để thông suốt, mà khi thông suốt rồi thì ngũ triền cái và thất kiết sử nó sẽ quét sạch nó không có còn ở trong tâm ta nữa. Cho nên siêng năng càng tu cái này bao nhiêu thì cái tâm chúng ta được giải thoát bấy nhiêu và nó chấm dứt luân hồi là ở cái nhân này chứ không phải ở cái quả của thân chúng ta đang có. Đó là, thông suốt được như vậy thì hằng ngày chúng ta tu Tứ bất hoại tịnh. Và hằng ngày thì chúng ta nỗ lực đặt cái niệm trước để tu cái Định vô lậu thì kết quả đem đến cho mấy con Thầy thấy rất là rõ nét và cụ thể cho sự giải thoát của mình.
Ở đây có một câu hỏi cô Diệu Hoa thưa hỏi Thầy.
Con kính bạch Thầy. Lời Thầy đã dạy là khóa hạ an cư này là khoá cuối cùng của Tu viện, đồng thời cũng là ngày chia tay Thầy trò để Thầy ra đi ẩn bóng. Con cúi xin Thầy hoan hỷ cho con được thổ lộ tâm tư kể từ khi được gặp Thầy xin cầu pháp. Buổi đầu ấy vào năm Giáp Tuất - 1995, trong lúc đó có bốn chị em chúng con kể cả cô An Tịnh và chú Chánh Trực. Khi đó trong viện chưa có nữ vào tu, chúng con có ra hỏi cô Út thì cô Út nói Thầy không nhận nữ. Thầy dạy chúng con về tu tại gia, pháp môn lập đức lập hạnh, in kinh ấn tống để hồi hướng cho cha mẹ, vào ngày giỗ, phóng sinh, giúp đỡ những người tàn tật yếu đau, không lễ bái cúng dường rườm rà, mê tín, u mê, v.v.. Sau khi ra về chúng con đã y lời Thầy dạy và đã thực hành. Tiếp đến tháng 8 năm Ất Hợi con lại được tái khóa vào Thầy, lúc này con tự đi một mình vào Thầy cầu pháp tu hơi thở, Thầy đã dạy cho tu một phút bằng 20 hơi thở. Con về thực hiện dần dần con cảm thấy có kết quả. Hàng tháng con vào Thầy xin ở lại Tu viện mỗi lần từ 2 đến 7 ngày tập thở cho có kết quả và tập theo nếp sống hằng ngày ở Tu viện. Trong những ngày ở đó con đã theo được từ giờ giấc tu và ăn ngủ. Và vào kỳ giáp tết năm Bính Tý con cũng được Thầy và cô Út cho con ở lại để dự cái Tết mùa xuân vĩnh cửu của nhà Phật. Qua tết đó con phải về Hà Nội để làm bổn phận 5 năm một lần với cha mẹ đã quá cố. Và bổn phận làm người em út đối với các chị đã làm. Với năm đó con bị đau bệnh triền miên, đôi lúc cơ thể con có hiện tượng khác lạ, cảm như khó qua được. Do đó con mới viết thư vào bạch Thầy. Thầy gửi cho con 3 lá thư trả lời thưa hỏi của con. Nay con còn lưu lại 3 lá thư đó để truyền lại cho các cháu mai sau. Con y lời trong thư Thầy dạy và thực hiện ám thị khi đau bệnh và ăn uống thuốc thang nghỉ ngơi cho mau lành rồi tu tập trở lại.
Bạch Thầy, con thấy kết quả và hằng ngày con thầm mong chóng bình phục lại sức khỏe. Với tâm con nguyện theo Phật theo Thầy. Con kính bạch Thầy kể từ ngày đầu con hướng vào Thầy con có niềm tin thật tâm của con đến Thầy với lý do con đã đi cầu pháp nơi này nơi khác với chị với em mà chưa có nơi nào dạy về tu mà được cặn kẽ như Thầy. Thầy đã đối xử và dạy chúng con thật là hơn người cha đẻ. Con thầm biết ơn Thầy, con xin phép Thầy cho con được phép bộc lộ. Con đi cầu đạo nhiều nơi, phước duyên con may gặp Thầy dạy tu đạo gốc của Phật là tu giải thoát. Bao tháng năm Thầy học tỏ tường bản thân kinh nghiệm rõ ràng, nguyên thủy kinh điển gốc nguồn mở ra. Thầy đã suy nghiệm cuốn kinh qua sống như đức Phật sống để tu Giới - Định - Tuệ, tam Vô lậu học. Đức Phật truyền một mực Thầy theo ba y một bát, Thầy chuyên tra cứu quyết một lòng tu tập, không làm độc cư hạnh quá rõ ràng, từ Giới đến Định Thầy hiểu rõ. Sáu uyên thâm lời Phật nhiệm màu, đạt định phát tuệ Thầy hiển ngộ cho đích thực rồi, Thầy vô chánh định nhập nhiều ngày xuất định trọn vẹn, đạt rồi Thầy ghi pháp môn. Nay truyền từng pháp, dạy con dần dần từng pháp một. Con vâng lời dạy nguyện hết lòng theo gót Thầy đi. Một là lănh pháp tu tŕ tại gia giữ giới con ghi tại ḷng, đức hạnh tu được duyên dung, đủ duyên xin nhập tu viện. Cúi xin Thầy từ bi tế độ dạy bảo con đến ngộ hoàn toàn. Ngộ được ân Phật một niềm cùng với một dạ. Kính ơn đến Thầy. Con kính Thầy. Con Diệu Hoa.
Ở đây thì con có cái bức thư gửi đến Thầy thì đây cũng là một cái duyên mà nỗ lực mà tu tập. Thầy thấy những bức thư mà con gửi đến thăm Thầy có nói đến cái sự bệnh đau của con thì Thầy cũng tùy theo cái Phật pháp mà dạy cho con thực hiện để cho con được an cái tâm, trợ giúp cho lúc mà con trị bệnh. Thì may ra con thực hiện đúng lời Thầy dạy thì đúng là con có kết quả đó là do chính con chứ không phải Thầy mà ban bố cái phước báu đó cho con được mà chính con đã thực hiện đúng cái lời dạy. Mà lời dạy đó là của Phật chứ không phải là của Thầy. Thầy chỉ hiểu cái kinh nghiệm đó mà để dạy lại cho con mà thôi. Mà con thực hiện đúng thì con có kết quả. Cũng như hôm nay mà các con đã tu tập thấy được kết quả đó, là do cái hành trì của các con làm đúng lời dạy của Thầy. Chứ nếu mà các con tu sai thì Thầy dù có nói đi cách gì chắc cũng không có đạt được. Cho nên các con nỗ lực những cái gì mà Thầy đã dạy ở trong cái giáo án hôm nay các con tu tập từ cái nào mà Thầy dạy. Bây giờ, những cái lúc mà còn được gặp Thầy thì các con hỏi cặn kẽ hết đi. Chứ còn nếu mà khi Thầy về Đà Lạt, lên Trúc Lâm hoặc là ở một nơi nào đó thì lúc bây giờ các con không có còn gặp Thầy nữa đâu. Vì vậy mà cái thưa hỏi của các con là cái cần thiết lắm các con mới có hỏi Thầy. Mà những cái mà các con phải nói rằng còn sơ sót. Chưa biết là mình tu cái đó như thế nào nữa. Nghĩa là biết nó như vậy, Thầy có dạy nó kết quả như vậy, nhưng khi mà thực hành nó lộn xộn lắm, nó không biết. Như hồi nãy Nhã Tâm hỏi Thầy. Tu Tứ bất hoại tịnh thì chúng ta có cần tu cái Định vô lậu hay không? Đó thì các con thấy đó là có cái thực hành rồi mới thấy được cái khó của nó ở chỗ đó.
Khi, dường như là tu Tứ bất hoại tịnh là nó cũng gần giống như cái Định vô lậu chứ gì? Nhưng nó khác xa các con, chứ không phải gần đâu. Cái này nó phá cái đối tượng của nó trước cái hiện tại. Còn cái kia nó phá tất cả những cái lậu hoặc của chúng ta từ quá khứ đến vị lai đến hiện tại. Cho nên cái Định vô lậu nó phá cả ba cái thời gian chứ không phải trong một cái thời gian. Nó làm chúng ta, cái tâm như như bất động trong ba cái thời gian của nó trong hiện tại, quá khứ và vị lai. Còn cái niệm Phật, cái pháp Tứ bất hoại tịnh thì nó giúp chúng ta đối với cái hiện tại là lôi đầu nó cứ ra niệm Phật, cho nên trong hiện tại là hoàn toàn là nó không bị dính mắc vào. Cũng như các con muốn cất cái nhà của mình mà không có ai mà xâm chiếm vào được thì các con phải xây một cái hàng rào cho kín đáo. Cũng như là làm một cái tường thành vĩ đại thì không ai mà vô chiếm ở trong cái nhà của các con được. Thì Tứ bất hoại tịnh là cái pháp đầu tiên. Là các con phải trước khi muốn cất cái nhà thì các con phải làm cái hàng rào bảo vệ cái nhà đó. Cho nên cái hàng rào chắc bao nhiêu.

Hết băng 58

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét