Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

GIỚI THIỆU GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP ĐẠO PHẬT

Kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý cư sĩ cùng quý bạn đọc!
Chúng con xin giới thiệu cùng quý thầy, quý sư cô, quý cư sĩ cùng quý bạn đọc bản đánh máy bộ Giáo án đường lối tu tập đạo Phật của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy cho quý tu sinh Tu viện Chơn Như năm 2007. 

Link download bản đánh máy: 

Bản đầy đủ 
- Bản 1: nguyên gốc, chúng tôi để nguyên gốc theo băng Thầy dạy. Các file có số thứ tự là A_00.
- Bản 2: phần này có lược bớt 1 số phần như: Giới thanh tịnh của Tỳ kheo; phần trình bày của Thầy Thiện Thuận, Thầy Minh Tông; phần bức thư của Thầy Thiện Thiền về Trung tâm An Dưỡng. Các file có số thứ tự là R_00.
Nguồn pháp âm: GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP  ĐẠO PHẬT 
01. Bản của bác Đẳng chuyển từ băng sang file mp3:
02. Bản của Thầy Bảo Nguyên lọc nhiễu: 
Nội dung của quyển sách này (tập 1) như sau:
Nội dung: Từ bỏ 6 ghề ác, so sánh giữa cuộc sống đời và đạo, thực hiện các việc lành, từ bỏ các việc ác.
Nội dung: Tổng quan về Giới, lý do Phật kiết giới; giới thanh tịnh của Tỳ kheo; những điều cần thông hiểu, trau dồi, dứt bỏ, tu tập của người cư sĩ; nghiệp.
Nội dung: Nhân quả yểu tử và trường thọ, nhân quả bệnh tật và khỏe mạnh, nhân quả giàu – nghèo, nhân quả xấu xí và xinh đẹp, nhân quả hà tiện và cao quý,v.v...; Nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp; người đệ tử của đức Phật; mười điều lành, lợi ích của mười điều lành.
Nội dung: Lời thỉnh cầu của các cô khi Thầy ẩn bóng, Thầy sách tấn các cô tu hành, Thầy giảng tóm tắt về nghiệp.
Nội dung: Thập thiện: phần khẩu và phần ý; 4 hạng người si mê; 6 cái nghiệp ác làm tổn tài hao của và phí sức.
Nội dung: Nên tránh 4 hạng người oan gia, có 4 hạng người nên thân cận, người cư sĩ nên biết rõ sáu phương.
Nội dung: Gương tu tập của Thầy Minh Tông, Thầy Mật Hạnh, Thầy Chơn Huệ, Thầy Thiện Thuận; cách sống của người cư sĩ: đối xử giữa vợ và chồng, cách sống đối với các bà con dòng họ, cách sống giữa người chủ và người làm, người Phật tử đối với bậc tu hành hiền đức – và ngược lại, 10 điều khi người phụ nữ về nhà chồng.
Nội dung: Thầy dạy về đoàn kết; người cư sĩ cần phải cảnh giác.
Nội dung: Kinh nghiệm tu tập của Thầy Minh Tông, Trưởng lão giải thích về tưởng, hiện tượng ngũ ấm ma; trau dồi Tứ vô lượng tâm.
Nội dung: Trau dồi tâm Từ, Bi.
Nội dung: Trau dồi tâm Hỷ, Xả.
Nội dung: Trau dồi tâm Xả.
Nội dung: Trau dồi tâm Xả.
Nội dung: Pháp hành Tứ Chánh Cần.
Nội dung: Thầy dạy về phương pháp tu định Chánh niệm tỉnh giác, Định vô lậu, Phương pháp đặt niệm.
Kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý cư sĩ cùng quý bạn đọc!

Những bài đăng trong HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC's blog chúng con nhằm mục đích lưu trữ tài tiệu học tập cho nhóm, cũng là tài liệu chung cho nhiều người cùng đọc. Quý thầy, quý sư cô, quý cư sĩ cùng quý bạn đọc nếu có đăng lại thì chúng con nghĩ là chúng ta tên tác giả (là đức Trưởng lão Thích Thông Lạc) và để lại một đường link bài viết gốc để ai có duyên họ có thể tìm về để đọc, nghe. 
Chúng con kính tri ân quý thầy, quý sư cô, quý cư sĩ cùng quý bạn đọc
hoctapdaoduc@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét